Skip to content

Epilepsie

De meeste mensen zullen wel enigszins bekend zijn met het beeld van epilepsie. Een epilepsiepatiënt heeft last van aanvallen die ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Deze aanvallen kunnen worden uitgelokt door oorzaken van elders uit het lichaam zoals vergiftiging of een andere ziekte, maar kunnen ook zonder achterliggende oorzaak voorkomen. In dat laatste geval spreekt men van primaire epilepsie; een erfelijke aandoening.
Ook bij de Labrador kan primaire epilepsie (ook wel erfelijke idiopathische epilepsie genoemd) voorkomen, al lijkt het vooralsnog geen veelvoorkomend probleem. De NLV houdt meldingen van honden met epilepsie bij in de database, om zo in beeld te krijgen hoeveel epilepsie in ons ras voorkomt. Heeft uw Labrador epilepsie, of heeft u als fokker een Labrador met epilepsie gefokt? Maakt u dan alstublieft melding. Dit kan via ons formulier of vertrouwelijk, door een mail te sturen naar  of 
Ook de Raad van Beheer heeft een meldpunt voor honden met epilepsie, hier vindt u meer informatie.

Onderzoek naar epilepsie

Momenteel (eind 2021) loopt er een onderzoek naar epilepsie en PNKD bij Labradors. Wij zoeken hiervoor bloedmonsters van Labradors met de diagnose epilepsie (of PNKD). De NLV stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar. Wilt u uw hond met epilepsie aanmelden? Of weet u niet zeker of uw Labrador epilepsie of PNKD heeft maar wilt u wel meehelpen aan het onderzoek? Stuurt u dan een mail naar  , liefst voorzien van de stamboomgegevens van uw hond, een filmpje van tijdens een aanval, en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het ziektebeeld van uw hond.

Paroxysmale Non-Kinesiogene Dyskinesie

PNKD wordt ook wel PD genoemd, Paroxysmale Dyskinesie. Dit is een bewegingsstoornis die qua beeld soms doet denken aan epilepsie. Het gebeurt vaker dat Labradors met PNKD een diagnose epilepsie krijgen, terwijl dit niet hetzelfde is.

Belangrijke kenmerken van een bewegingsstoornis zijn:

  1. Een bewegingsstoornis komt vaak plotseling zonder dat men het ziet aankomen
  2. De patiënt laat een specifiek beeld zien
  3. De patiënt is bij bewustzijn en ervaart zelf wat er gebeurt
  4. Er zijn geen autonome verschijnselen
  5. Een EEG is in de regel niet abnormaal
  6. Een aanval kan langere tijd aanhouden (minuten tot uren, langer dan bij epilepsie)
  7. Er is geen post-ictale fase zoals bij epilepsie wel het geval is

Hier ziet u een filmpje van een Labrador tijdens een PNKD aanval:

Meer informatie over epilepsie, PNKD, en het verschil tussen beide aandoeningen vindt u in het artikel ‘Is het epilepsie of een bewegingsstoornis?’ geschreven door dr. Paul Mandigers en verschenen in ons clubblad de Labrador Post in oktober 2019. U kunt dit artikel en een begeleidend verhaal over een Labrador met PNKD hier downloaden.

Onderzoek naar PNKD

In de zomer van 2019 werd de Algemene BegeleidingsCommissie voor het eerst geconfronteerd met een melding van een Labrador met PNKD. En dit bleek niet maar één Labrador te betreffen, maar bijna alle nestgenoten van deze hond waren ook aangedaan. Op kosten van de NLV is toen bloed afgenomen bij de honden wiens eigenaren daar aan mee wilden werken, en opgestuurd naar dr. Paul Mandigers. Hij heeft deze bloedmonsters in 2021 doorgestuurd naar Finland, waar een onderzoek werd gestart naar epilepsie en PNKD bij Labradors.

Diverse oproepen door de NLV hebben sindsdien meerdere meldingen opgeleverd van Labradors met PNKD (en Labradors met de diagnose epilepsie, die bij nader inzien PNKD bleken te hebben). Van deze Labradors zijn bloedmonsters afgenomen en opgestuurd naar Paul Mandigers en vervolgens doorgestuurd naar Finland. Per eind 2021 ziet het onderzoek er hoopvol uit, er zijn twee veelbelovende loci gevonden waar nu verder onderzoek op wordt gericht. De hoop is dat er een of meer genen gevonden worden, zodat er een DNA test kan worden ontwikkelt voor deze aandoeningen.
Maar, om daadwerkelijk een test te kunnen ontwikkelen is er grote behoefte aan meer bloedmonsters van Labradors met de diagnose PNKD  (of epilepsie). De NLV stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar. Wilt u uw hond met PNKD aanmelden? Of weet u niet zeker of uw Labrador PNKD of epilepsie heeft maar wilt u wel meehelpen aan het onderzoek? Stuurt u dan een mail naar , liefst voorzien van de stamboomgegevens van uw hond, een filmpje van tijdens een aanval, en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het ziektebeeld van uw hond.

 

Back To Top