skip to Main Content
  • Opzeggen lidmaatschap

    Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap op van de Nederlandse Labrador Vereniging, met inachtneming van en conform artikel 5.3 van de Statuten waarin staat vermeld dat opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

    Ik ben ermee bekend en ga akkoord dat mijn lidmaatschap derhalve zal worden beëindigd met ingang van 1 januari 2022.
  • Uw persoonlijke gegevens


  • Uw adres informatie  • Beveiligingsvraag


Back To Top