Skip to content

Procedure plaatsing pupinformatie

Fokkers, die lid zijn van de NLV kunnen hun nest aanbieden voor pupinformatie, mits de pups zijn gefokt volgens de regels van het Verenigingsfokbeleid. Wanneer u een (aanstaand) nest op de NLV-dek- en/of geboorteberichten wilt vermelden, dan kunt u uw nest aanmelden door gebruik te maken van het desbetreffende formulier op de site.

U dient de volgende kopieën bij te voegen voor een dekbericht:

 • Invullen dekberichtformulier
 • Kopie van de bevestiging van de Raad van Beheer van  het dekbericht
 • Kopie van het eigendomsbewijs
 • Kopie van de stamboom van de reu
 • Kopie van HD-en ED- uitslagen beide ouderdieren
 • Rapport Oogonderzoek (ECVO) van beide ouderdieren (op de dag van dekking geldig!)
 • van een erkend laboratorium met getuigenverklaring prcd-PRA, RD/OSD, EIC, HNPK en SD2 Certificaat  van vader- en/of moederhond
 • Kwalificatiekaart(en) tentoonstelling(en) van vader- en moederhond
  Eventueel behaalde werkdiploma’s, certificaten e.d. van vader- en/of moederhond

Wilt u weten welke gegevens nog niet bekend zijn bij ons dan kunt u dit navragen bij de contactpersoon

Wilt u na het doorgeven van het dekbericht, puppy’s aanmelden voor de geboorteberichten?

Graag alsnog opsturen:

Voor alleen het opgeven van een geboortebericht:

 • Invullen geboorteberichtformulier.
 • Kopie van de bevestiging van het geboortebericht door de Raad van Beheer
 • Kopie van het eigendomsbewijs
 • Kopie van de stamboom van de reu
 • Kopie van HD-en ED- uitslagen beide ouderdieren
 • Rapport Oogonderzoek (ECVO) van beide ouderdieren (op de dag van dekking geldig!)
 • Van een erkend laboratorium met getuigenverklaring prcd-PRA, RD/OSD, EIC, HNPK en SD2 Certificaat  van vader- en/of moederhond
 • Kwalificatiekaart(en) tentoonstelling(en) van vader- en moederhond
 • Eventueel behaalde werkdiploma’s, certificaten e.d. van vader- en/of moederhond

Ook voor een geboortebericht kunt u vragen welke gegevens nog nodig zijn naast, het eigendomsbewijs en het geboortebericht van de Raad van Beheer bij de contactpersoon
Aan het publiceren van een dek- en/of geboortebericht op de website zijn administratiekosten verbonden: € 35,- per nest.

Uw aanmelding kan alleen in behandeling genomen worden indien:

 • De naam en voorletters van de fokker van het aangeboden nest c.q eigenaar teef overeenkomen met de gegevens in de ledenlijst van de NLV.
 • Alle benodigde kopieën, waaruit blijkt dat uw (toekomstige) pups voldoen aan de voorwaarden om voor plaatsing van het dekbericht en/of vermelding op de NLV puppylijst in aanmerking te komen, bekend zijn bij de NLV.
 • Zodra uw formulier samen met de betaling ontvangen zijn, zal uw aanmelding op de website worden geplaatst en in de eerst volgende LabradorPost worden opgenomen.

De ABC zal controleren of aan alle door de NLV gestelde eisen om voor pupinformatie in aanmerking te komen is voldaan.
Indien dit het geval is, zullen de gegevens van uw nest op de lijst vermeld worden, samen met de gegevens van andere, op dat moment aanwezige, nesten.
De potentiële pupkopers kunnen zelf beslissen met welke fokker(s) van de lijst zij contact willen leggen. Zowel pupkopers als fokkers zijn vrij te beslissen om wel of niet ‘met elkaar in zee te gaan’. De NLV staat hier geheel buiten.

Op de lijst worden vermeld:

 • Namen van de ouderdieren
 • Gezondheidsuitslagen van de ouderdieren
 • Exterieur-, en werkkwalificaties (en t.z.t. de aanlegtest) van de ouders van het nest.
 • Geboortedatum van het nest
 • Dek- en te verwachtte geboortedatum pups (dekbericht)
 • Aantal aangeboden pups
 • Geslacht en kleur van de pups
 • Kleur ouderdieren (dekbericht)
 • Kennelnaam, naam, woonplaats, telefoonnummer en email-adres van de fokker

Zodra u voor alle aangeboden pups nieuwe eigenaren heeft gevonden, dient u dit door te geven aan . Ook andere gegevens betreffende het nest (bijvoorbeeld wanneer er een pup is ‘afgezegd’) kunt u op dit e-mailadres doorgegeven. Zonder bericht van u blijft uw nest op de lijst vermeld staan tot de pups 10 weken oud zijn. Uiteraard kan op uw verzoek deze periode verlengd worden.

Back To Top