Skip to content

Procedure plaatsing dekreulijst

Wilt u een nestje fokken met uw reu en voldoet de hond aan de in het Verenigings fokreglement gestelde criteria, dan kunt u uw reu aanmelden voor plaatsing op de dekreuenlijst. Aanmelding van uw reu voor de dekreuenlijst doet u door dit aanmeldformulier dekreu zo volledig mogelijk in te vullen en samen met de benodigde leesbare kopieën van:

  • Stamboom en eigendomsbewijs 
  • gezondheidsuitslagen (heupen, ellebogen, ogen) 
  • keurverslagen shows
  • (eventuele) werkkwalificaties e.d.
  • foto van uw hond

Ook de betaling van € 25,- wordt via het formulier geregeld. Wilt u weten welke gegevens nog niet bekend zijn bij ons dan kunt u dit navragen bij de ABC

Zodra uw reu goedgekeurd is voor plaatsing op de dekreuenlijst van de NLV, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van plaatsing. Vervolgens zal uw reu met alle benodigde gegevens in de eerstvolgende Labrador Post vermeld worden en op de website worden geplaatst.

Belangrijk

Voor wat betreft de gezondheidsonderzoeken willen wij u erop wijzen, dat u zelf zorg dient te dragen voor het tijdig herhalen van het oogonderzoek. Aanvullingen en eventuele wijzigingen zoals adreswijziging, kwalificaties, diploma’s, gegevens van nakomelingen, kleur vererving, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk per mail aan de ABC te melden , vergezeld van de benodigde kopieën.

Uw reu verdient een goede foto

Ons advies:

  • Zet de hond voor de foto op een kort gemaaid grasveld of op een stenen ondergrond in een rustige omgeving.
  • Zet de hond in stand en zorg ervoor dat de hond in zijn geheel en profiel goed zichtbaar is.
  • Zorg voor goed licht. Laat de hond niet zitten op de foto en stuur ook geen foto op met een dummy of wild in zijn bek.

Bij twijfel stuurt u gewoon meerdere foto’s op: de ABC zal hieruit dan de beste kiezen.

 

Back To Top