Ga naar hoofdinhoud

Ik zoek een puppy

Wanneer u van plan bent een Labrador Retriever aan te schaffen, is het raadzaam u vooraf goed te oriënteren. De Labrador Retriever staat bekend als een plezierige, vriendelijke en makkelijke hond. Maar bedenk dat ook een Labrador moet worden opgevoed en dat opvoeding tijd kost! Zeker het eerste jaar.
De Labrador Retriever is een jachthond. Dat betekent, dat de wil om voor u te werken (iets voor u te doen) in de genen zit. Bovendien is een Labrador een gezelligheidsdier dat graag bij u in de buurt is. Ook wanneer de hond volwassen is, zult u elke dag voldoende tijd voor hem moeten reserveren om.
Wanneer u (beiden) buitenshuis werkt, kan dat betekenen dat uw Labrador Retriever uren achtereen alleen thuis is. Als uw hond onvoldoende is uitgelaten kan hij zich gaan vervelen. En dat kan leiden tot gedragsproblemen. Het is beslist niet genoeg om de hond steeds maar weer zijn behoefte even snel ‘in de goot’ te laten doen: Labradors zijn actieve honden die dagelijks een flink stuk moeten kunnen lopen.
Natuurlijk kunnen ze –zeker als ze volwassen zijn- best een tijdje alleen zijn, maar het is niet goed voor de ontwikkeling van een hond en de band met de baas, als de hond min of meer dag na dag aan zijn lot wordt overgelaten en tussendoor alleen maar snel zijn behoefte mag doen.

Waarom een Labrador Retriever?

‘Leuk voor de kinderen’ is beslist onvoldoende reden om een Labrador aan te schaffen. Dat is wel zo, maar kinderen worden groter en krijgen na verloop van tijd andere interesses en verplichtingen. Een gezonde Labrador Retriever wordt gemiddeld 11 à 12 jaar! U zult bereid moeten zijn de verantwoordelijkheid voor de hond zelf op u te nemen. Uw Labrador is uw aandacht dubbel en dwars waard en van een goed opgevoede kameraad kunt u zijn leven lang genieten.
Indien u besloten hebt een Labrador Retriever aan te schaffen, adviseren wij u gebruik te maken van ons pupinfo-team als u vragen heeft over het ras, opvoeding, gezondheid enz.
En tevens lid te worden van de Nederlandse Labrador Vereniging. Voor € 36,00 per jaar ontvangt u elke twee maanden ons full-colour clubblad ‘De Labrador Post’, boordevol zinvolle informatie en schitterende foto’s. Ook wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen het ras.
Op de puppylijst van de NLV staan dekberichten en geboorteberichten. Deze kunnen worden aangemeld door fokkers die lid zijn van de NLV. De ouderdieren van de aangeboden pups moeten voldoen aan de door de NLV gestelde eisen (gezondheid, exterieur, werkeigenschappen e.d.).
Daarnaast vindt u fokkers die lid zijn van de NLV op fokkersindebuurt. Op www.labradorstartpagina.nl vindt u bonafide fokkers die zich (nog) niet hebben aangemeld voor onze site of geen lid zijn van de NLV. Vindt u een fokker/puppy waar u belangstelling voor heeft, dan adviseren wij om met behulp van de NHSB nummers van de vader- en moederhond (deze kunt u vragen aan de fokker), navraag te doen bij de Algemene begeleidingscommissie  over de gezondheidsuitslagen.
Zowel fokker als pupkoper adviseren wij gebruik te maken van het model koopovereenkomsthobbymatig of koopovereenkomstbedrijfsmatig. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar in deze zijn de belangen van koper en fokker op een evenwichtige wijze vastgelegd.
Laat u goed informeren voordat u toezegt een pup te kopen. Maar: een fokker kan ook besluiten dat u niet in aanmerking komt voor een pup. Dat kan omdat hij/zij bijvoorbeeld van mening is dat u misschien onvoldoende tijd heeft voor de pup, dat uw woonomstandigheden niet overeenkomen met hetgeen de fokker belangrijk vindt.
Een goede pupkoper is kritisch en een goede fokker is dat ook in de selectie van pupkopers.

Fokker altijd verantwoordelijk

De fokker is altijd verantwoordelijk voor het fokken van elk door hem/haar gefokt nest. De NLV heeft alleen een controlerende en voorlichtende rol.
Het is erg belangrijk dat u wederzijds een plezierig contact hebt en dat u altijd terecht kunt bij de fokker met vragen. Wordt u voldoende geïnformeerd? Spreekt de werk- en denkwijze van de fokker over het houden van honden u aan? Zien de pups er verzorgd uit en mag u vaker langskomen om naar de pups te kijken? Mag u de pups als ze wat ouder zijn vasthouden of wordt u ‘achter glas’ toegelaten (hetgeen wij een slechte zaak vinden want contact is heel belangrijk!).
Een goede fokker heeft belangstelling voor de ontwikkeling van de pups.
Het is de taak van de fokker een pup tijdens de eerste 8 weken van zijn leven goed te socialiseren en kennis te laten maken met het ‘dagelijks leven’ (de stofzuiger, de huisbel, kinderen, de radio, etc.) Het is heel belangrijk, dat pups al tijdens de eerste periode van hun leven dagelijks plezierige ervaringen opdoen met mensen zodat ze zich ‘veilig’ voelen bij mensen. Koop nooit een pup bij een fokker, die de pups geïsoleerd heeft laten opgroeien. De kans dat uw pup een achterstand heeft opgelopen in zijn socialisatieproces, welke niet meer (voldoende) is in te halen, is levensgroot. Gestreste, schrikachtige honden kunnen het resultaat zijn.

Verenigingsfokreglement NLV

Alle nesten gefokt door NLV-leden dienen te voldoen aan dezelfde regels voor wat betreft de gezondheidseisen. Zie hiervoor het Verenigingsfokreglement.
U doet er goed aan te controleren of beide ouderdieren officieel zijn nagekeken op onderstaande erfelijke afwijkingen volgens het officiële onderzoeksprotocol:

  • Heupdysplasie
  • Elleboogdysplasie
  • Oogafwijkingen (PRA, cataract en RD)

Officiële uitslagen worden in Nederland alleen afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW)

Voorbeeld gezondheidsuitslagen

Goede gezondheidsuitslagen verminderen de kans op gezondheidsproblemen, maar vormen uiteraard geen garantie op een gezonde pup.
Natuurlijk kan geen enkele fokker u gezonde nakomelingen garanderen. Een op papier “gezond verklaarde hond” kan immers toch “drager” zijn van een bepaalde afwijking. Maar het fokken met “vrije ouderdieren” vermindert de risico’s aantoonbaar en aanzienlijk. Vraag naast de verplichte gezondheidsuitslagen ook naar uitslagen van DNA testen van erfelijke aandoeningen die met regelmaat bij de Labrador Retriever voorkomen (prcd-PRA, EIC, HNPK, OSD, SD2,CNM)

Wat kost een pup?

De prijs voor de pup is een zaak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of eventuele werk resultaten van de ouderdieren. Maar bedenk wel, dat ‘mooie ouders’ geen garantie is voor een ‘mooie pup’. Ook succesvolle werkhonden geven die eigenschappen niet altijd door.
De gemiddelde prijs is momenteel (2020) circa € 1600,- Dit is geen NLV adviesprijs!
Sommige fokkers vragen minder voor hun pups omdat ze een lager bedrag voldoende vinden. Het is een misverstand te denken dat een pup van € 1900,- per definitie ‘beter’ is dan een puppy van € 1400,-!
Maar aan pups die te koop worden aangeboden voor een paar honderd Euro (€ 600.- of iets dergelijks) zit vrijwel zeker ‘een luchtje’: geen stamboom, ouderdieren zijn niet onderzocht op erfelijke afwijkingen e.d.

Tips bij de aanschaf van een pup

Het kopen van een Labrador Retriever uit een krant/tijdschrift of via internet kan riskant zijn!
Om kosten te sparen, zijn de ouderdieren van de aangeboden pups vaak niet nagekeken op erfelijke afwijkingen als HD (heupdysplasie), ED (elleboogdysplasie) en oogafwijkingen (Progressieve retina atrofie (PRA), cataract en Retina dysplasie (RD).
Er wordt ook nog steeds gefokt met ouderdieren die lijden aan een erfelijke afwijking; pups lopen hierdoor meer gezondheidsrisico’s.
Onwetende pupkopers worden ook misleid met niet-erkende gezondheidsuitslagen of met verouderde uitslagen.
Sommige fokkers beweren (op hun site) lid te zijn van de NLV of zeggen dat ze lid zijn van de ‘rasvereniging’ –misleidend doelend op de Nederlandse Labrador Vereniging- terwijl dit niet het geval is! U kunt bij de NLV navragen of een fokker lid is van de NLV.
Ook komt het voor dat de fokker zelf geen lid is van de NLV en waarschijnlijk niet volgens onze regels fokt, terwijl zijn/haar partner wel NLV-lid is. Er wordt in die gevallen door de fokker ten onrechte ‘sier’ gemaakt met het lidmaatschap van de NLV (om betrouwbaar over te komen) terwijl de NLV regelgeving door de fokker helemaal niet is nageleefd.
Realiseert u zich dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt. Twijfelt u en hebt u eigenlijk besloten dat u de pup (toch) niet wilt, laat dit de fokker dan meteen weten.
Koop nooit een pup uit medelijden! Het beste is als deze ‘fokkers’ met hun pups blijven zitten, zodat ze beseffen dat deze ‘productiewijze’ verwerpelijk en niet rendabel is

Stamboom geen garantie

Een stamboom geeft geen garantie op de gezondheid van de pup. Het is een afstammingsbewijs, zodat u zeker weet dat de pup afstamt van de ouderdieren vermeld op de stamboom. 

Wat is bekend van ouderdieren?

Spreken de ouders van het nest u aan qua uiterlijk en karakter? Zoekt u een hond met werkeigenschappen, of misschien in de toekomst een nestje gaan fokken? Of zoekt u gewoon een gezellige huisgenoot?
Vraag de fokker in elk geval naar de eigenschappen van de vader en moeder van het nest! Het is ook verstandig om bij de fokker te informeren naar eventuele nestgenoten van de beide ouderdieren (dus broers/zussen van de vader- en moederhond). 

Hoe ligt het nestje erbij?

Is de moeder in goede conditie? Let op de algemene gezondheid en conditie van de pups en van de moederhond. Bedenk wel dat een moederhond als gevolg van het zogen van haar pups een doffe, dunne vacht kan hebben. Dit is volstrekt normaal. Bovendien zal ze er met gevulde melkklieren niet op haar mooist uitzien. De moederhond mag echter niet mager en lusteloos zijn!
Zijn de pups vrolijk en levendig? Hebben de pups geen diarree of waterende en/of etterende oogjes. Zijn de oortjes schoon? Zijn ze niet te mager en niet te dik? Vraag naar de enting(en) en ontwormingsku(u)r(en) die de pups gehad hebben of nog zullen krijgen. Is de huisvesting schoon? 

Een reu of een teef?

Als nadeel van een teef kunt u wellicht de tweejaarlijkse loopsheid zien en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen (als gevolg van een veranderende hormoonhuishouding).
Een reu daarentegen kan elk moment ‘hoteldebotel’ raken wanneer er in zijn omgeving een teefje loops is. Maar: castratie is voor zowel reu als teef niet altijd de beste oplossing, omdat dat (onvoorziene) ongewenste neveneffecten met zich mee kan brengen. Zo kan een teefje incontinent worden door de castratie.
Van reuen wordt vaak gezegd dat ze aanhankelijker zijn maar lastiger op te voeden. Van teefjes dat ze minder problemen zouden geven bij de training. Elke hond is een individu en kan daardoor verschillen van zijn of haar soortgenoten.
Reuen kunnen dominant zijn, maar dit is niet per definitie het geval. Dominante teefjes zijn er net zo goed! De lichaamsgrootte en het gewicht zijn wel aanmerkelijk verschillend bij reu en teef. Een sterke reu is wat dat betreft wat moeilijker te ‘mannen’ dan een teefje.

De pup in huis

Nu begint voor u een leuke maar ook een drukke periode. Natuurlijk wilt u dat uw hondje opgroeit tot een gezonde, prettige Labrador Retriever. Gedurende het eerste levensjaar van uw hond is het van groot belang dat u het nog kwetsbare kraakbeen van uw opgroeiende puppy niet overbelast.
Het skelet van een Labrador Retriever is pas uitgegroeid en uitgehard op de leeftijd van circa 12 maanden. U zult totdat de hond deze leeftijd heeft bereikt daar dus rekening mee moeten houden. Wanneer u het eerste jaar met veel zorg en beleid uw pup laat opgroeien, is de kans op een gelukkig hondenleven het grootst!

Een aantal leefregels/tips

Rust, reinheid, regelmaat! Die drie regels kunt u ook op uw pup toepassen. Uw pup is de eerst tijd nog een echte baby. Natuurlijk moet hij voor zijn sociale ontwikkeling indrukken opdoen, maar pas op dat u uw hondje niet overbelast.

  • Labrador Retrievers zijn kindervrienden. Toch moet u kinderen leren om verstandig met een pup om te gaan. Pups zijn kwetsbare jonge dieren. Laat kinderen nooit slepen met pups!
  • Laat uw hond zelf uit! Een jonge hond moet niet door kinderen worden uitgelaten. Ook al denkt u dat uw kinderen dat wel aankunnen. Vaak hebben kinderen geen geduld en sleuren zij jonge honden over de stoep. Als uw pup andere honden tegenkomt weten zij niet wat ze doen moeten. Schrikt uw pup, dan weten ze niet hoe ze goed moeten reageren. Als uw hond wordt aangevallen door een andere hond raken uw kinderen in paniek. Zodoende kan een jonge hond voor zijn leven lang schade oplopen.
  • Het gebruik van een bench is een ‘must’. Zielig? Wel nee! De pup went snel, zeker als u de bench aantrekkelijk maakt. Dit kan door er de pup voor het slapen gaan een paar brokjes te laten zoeken in de bench. Het gebruik van de bench helpt niet alleen bij het proces van zindelijk worden, het geeft de pup ook de kans voldoende te slapen in een rustige omgeving. Het is belangrijk dat u de pup af en toe tegen zichzelf in bescherming neemt: pups kunnen zo enthousiast zijn dat ze zichzelf geen rust gunnen. En rust en regelmatig slapen zijn juist voor een opgroeiende hond zeer belangrijk! Daarnaast is de pup in de bench veilig: hij kan niet stiekem uw krant versnipperen, aan de elektriciteitsdraden knabbelen, of uw andere bezittingen met zijn tandjes ‘verkennen’. Het is verstandig uw kinderen te leren dat zij de pup niet mogen storen wanneer hij in de bench (of mand) ligt.
  • Wanneer u gaat wandelen, houd dan het volgende schema in gedachten: 1 minuut wandelen per uitlaatbeurt voor iedere week dat uw pup oud is. Dat betekent dat u met uw pup van 8 weken per wandeling niet langer dan 8 minuten onderweg mag zijn; wanneer uw hondje 10 weken is niet langer dan 10 minuten, enz. Ook als u 4 of 6 keer per dag wandelt blijft dit schema per wandeling van kracht. Een Labrador Retrieverpup kent zijn eigen grenzen niet: u zult hem moeten beschermen tegen een overdaad aan beweging.
  • Laat uw hondje gedoseerd kennis maken met andere honden, maar laat hem vooral niet ‘keten’ met zijn viervoetige vrienden.
  • Traplopen, in en uit de auto springen, op en van de bank springen, eindeloos achter een balletje aanvliegen, spelen in zwaar zand en op ongelijke grond zijn sterk af te raden.
  • Wanneer u een gladde vloer heeft in huis is het verstandig om daar gedurende het eerste levensjaar van uw hond vloerbedekking op te leggen. Opgroeien op een gladde vloer kan namelijk onherstelbare schade aan de zich ontwikkelende gewrichten van de pup veroorzaken! Voor een habbekrats kunt u vloerbedekking kopen bij Leenbakker of Kwantum of een andere zaak.

Verantwoorde voeding is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van uw pup. Geef de hond voer van een goed merk, speciaal samengesteld voor snelgroeiende, grote rassen. Dierenspeciaalzaken en uw dierenarts kunnen u adviseren. Van de wat ‘duurdere’ brokken hoeft u vaak veel minder te geven. Bovendien geven deze betere brokken aanzienlijk minder ontlasting. Zorg ervoor dat u uw pup niet overvoert. Overgewicht schaadt de botontwikkeling van uw hond. Bovendien is overgewicht een grote belasting voor de rug en de belangrijke organen. Kijk naar uw pup/jonge hond. Wanneer u de ribben en de tussenruimtes nog goed kunt voelen, maar de ribben niet kunt zien, is uw hond op een goed gewicht.
Elke Labrador Retriever, reu of teef, heeft een consequente opvoeding nodig. Het moet duidelijk zijn dat u degene bent die bepaalt wat er gebeurt en niet de hond. Uw reu hoeft echt niet overal tegenaan te plassen: u geeft aan waar dat wel of niet mag. Veel eigenaren vermenselijken hun hond veel te veel waardoor rangorde- en gedragsproblemen ontstaan. Behandel uw hond als hond, maar vooral spreek zijn taal! Het is verstandig om met uw hond deel te nemen aan een puppycursus, bijvoorbeeld via een kynologenclub of particuliere hondenschool, denk ook aan (jachthonden-)training. De adressen kunt u vinden op www.raadvanbeheer.nl Van een wel opgevoede hond heeft u een leven lang plezier. Bovendien doet u uw Labrador Retriever er een groot plezier mee. Het willen werken is hem immers aangeboren. En: het samen werken met je hond schept een band voor het leven.

Back To Top