Skip to content

ALV JUNI 2024
Agenda 25 april
Aanvulling agenda 
Jaarverslagen 2023:
ABC, AC, CMC, JPC, MC

BALV 2023
Agenda 07-09-2023

ALV 2022
Agenda 09-06-2022
Stukken:
voorstel: wijziging statuten en reglementen en toelichting bij wijziging statuten
voorstel: wijziging VFR en toelichting bij wijziging VFR
Jaarverslagen 2021: ABC, AC, CMC, JPC, Ledenadministratie, MC
Financiële stukken en eventuele ingezonden stukken zijn door leden op te vragen bij het secretariaat, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en/of uw naam en adres. Notulen van vorige ALV’s worden gepubliceerd in ons verenigingsblad de Labrador Post.

ALV 2021
Agenda 27-10-2021
Kandidaten bestuur
Jaarverslagen 2020: ABC, AC, CMC, JPC, Ledenadmin, RC

Back To Top