Skip to content

Behendigheid & Hooper

Een heerlijke sportieve dag voor handler en hond!

Behendigheid en hooper is een sportieve activiteit, waarbij de handler / begeleider en de hond samen een parcours afleggen. De meeste Labradors vinden behendigheid en hooper ontzettend leuk en blijken aanleg voor deze activiteit te hebben. De ‘will to please’ van Labradors komt bij deze activiteit goed van pas, ze werken immers graag mèt en voor hun eigenaar!
Het parcours kan bestaan uit b.v. slalompaaltjes, een wip, een schutting, band, tunnel, kattenloop en een slurf. Het is de bedoeling dat de hond de toestellen in een van te voren vastgestelde volgorde neemt. De handler loopt mee en geeft de hond aanwijzingen, zodat de hond weet welke toestellen er aan de beurt zijn.
De beginners worden wegwijs gemaakt in de beginselen van de behendigheid en hooper, de gevorderden krijgen les in handling en snelheid in een parcours. Dus hoe hoger het niveau, hoe sneller de tijden en hoe moeilijker de volgorde, zodat het dan op de goede samenwerking tussen baas en hond aankomt.
Bij de behendigheids- en hooper-dagen, die de AC organiseert, zijn de hindernissen niet belastend voor uw Labrador en dus geschikt voor zowel jonge Labradors als de wat oudere Labradors.
De Activiteiten Commissie probeert één keer per jaar een behendigheidsdag of hooperdag te organiseren. Afgelopen jaren is het er niet van gekomen, maar wij hopen een dergelijke dag weer eens op het programma te kunnen zetten.
De behendigheids- of hooperdagen worden aangekondigd in de Labrador Post en op de website van de NLV.

N.B.: Uitgesloten van een behendigheidsdag of hooperdag zijn:

  • Honden, die op de dag van de activiteit kreupel zijn
  • Een fysieke beperking hebben waardoor meedoen niet gewenst is
  • Loopse teven
  • Zichtbaar dragende teven
De slalom-paaltjes met op de achtergrond de slurf, de band om doorheen te springen, de hoogtesprong en de wip

 

 

Back To Top