skip to Main Content

Algemene info

Een van de doelstellingen van de NLV is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Door middel van verschillende maatregelen tracht de vereniging deze doelstelling te bereiken.
In het fokreglement zijn zowel gezondheidseisen als welzijnseisen opgenomen. De Algemene Begeleidingscommissie (ABC) inventariseert, verwerkt en publiceert uitslagen van Heup- en Elleboogdysplasie (HD en ED) onderzoeken en onderzoeken naar erfelijke oogafwijkingen (ECVO en prcd-PRA gentest), DNA uitslagen en ziektemeldingen. Al deze gegevens worden opgeslagen in de database van de NLV, een schat aan informatie over ouderdieren, hun nakomelingen en de gezondheid van deze honden. Daarnaast subsidieert de NLV wetenschappelijke onderzoeken naar erfelijke afwijkingen. Op dit moment onder andere naar Koperstapeling. Daarnaast lopen er onderzoeken naar: Kanker, Atopische Dermatitis, Cataract en Ectopische ureteren.
In dit deel van de website vindt u informatie over  gezondheid, gezondheidsonderzoeken en kunt u lezen hoe u meldingen kunt doen van uitslagen van gentesten,  ziekte en overlijden ten behoeve van de database. 

Veel voorkomende aandoeningen
Heupdysplasie, Elleboogdysplasie en erfelijke oogafwijkingen als Cataract, prcd-PRA en Retina Dysplasie zijn de meest bij de Labrador Retriever voorkomende gezondheidsproblemen. Verder zijn koperstapeling, EIC, HNPK, RD/OSD, atopische dermatitus en epilepsie  erfelijke afwijkingen die helaas in ons ras voorkomen.
Om vast te stellen of uw Labrador Retriever qua gezondheid geschikt is om nakomelingen te krijgen dient u in elk geval een drietal onderzoeken te laten plaatsvinden, te weten het zogenaamde ‘oogspiegelen’ en het röntgenologisch onderzoek van heupen en ellebogen. En moet éen van de ouderdieren prcd-PRA gentest vrij te zijn. Daarnaast adviseren wij de honden te testen op EIC RD/OSD en HNPK. Waarbij met nadruk moet worden gezegd dat dragers voor de fokkerij niet uitgesloten zouden moeten worden.

Verdere informatie
Meer informatie omtrent gezondheidsonderzoeken en DNA-testen kunt u opvragen bij
   

Back To Top