skip to Main Content

Procedure herplaatsing

Aanbieden

Leden maar ook niet-leden van de NLV kunnen contact opnemen met de ABC als zij om welke reden dan ook niet meer voor hun Labrador Retriever -mits in het bezit van een officiële stamboom-  kunnen zorgen.

 • Leden en niet-leden van de NLV die om welke reden dan ook zich genoodzaakt zien afstand te doen van hun (oudere) Labrador Retriever, melden hun hond aan door middel van ons uitgebreid aanmeldformulier herplaatser.
 • Alleen Labrador Retrievers die ingeschreven staan in het NHSB, en aangemeld worden door hun eigenaar,  komen voor herplaatsing via de NLV in aanmerking.
 • Leden betalen een bedrag van € 20,- ; niet-leden een bedrag van € 40,- .
 • Zodra het formulier binnen is wordt de hond zo snel mogelijk op de website van de NLV geplaatst met mooie/leuke foto’s.
 • Leden en niet-leden van de NLV die belangstelling hebben voor een oudere Labrador Retriever, kunnen via het aanvraagformulier herplaatser reageren op de aangeboden hond(en) op de website van de NLV. Er is geen wachtlijst
 • De gegevens van belangstellenden voor een oudere hond worden door middel van een kopie van het inschrijvingsformulier kenbaar gemaakt aan de eigenaren van voor herplaatsing aangeboden Labrador Retrievers.
 • De NLV is geen bemiddelaar, de rol van de contactpersoon HOH is een informerende. Eigenaren en geïnteresseerden maken naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid de keuze al of niet een hond te verkopen/kopen.
 • Wanneer eigenaar en potentiële koper van zins zijn de hond over te dragen, c.q. over te nemen, wordt allereerst tot een proefplaatsing overgegaan.
  Door middel van het NLV-overname contract regelen zij de duur van de proefperiode, de aansprakelijkheid, de prijs van de hond en de datum van de definitieve overdracht.
 • Wanneer een proefplaatsing niet succesvol eindigt, meldt de oorspronkelijk eigenaar dit bij de contactpersoon HOH. Deze kan dan de procedure van het informeren van eigenaar en belangstellenden opnieuw starten.
 • Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij de hond, dient er een rapport te worden opgemaakt door een gedragstherapeut, aangesloten bij De Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, Alpha, (op kosten van de eigenaar) alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen.
  Ook wanneer plaatsing van de hond niet lukt als gevolg van gedragsproblemen van de hond, kan de contactpersoon HOH de eigenaar verzoeken de hond te laten onderzoeken door een gedragstherapeut, alvorens de procedure kan worden voortgezet.
 • Wanneer na een half jaar (of na overleg een langere periode) de hond niet succesvol is geplaatst bij een nieuwe eigenaar, wordt de hond door de NLV als niet bemiddelbaar beschouwd en wordt de hond van de lijst verwijderd.
 • De NLV heeft in de procedure van Herplaatsing Oudere Honden geen prestatieverplichting.

Aanmeldformulier herplaatser

Aanvragen

De NLV krijgt regelmatig Labradors aangeboden die een nieuwe baas zoeken. Belangstellenden (leden en niet-leden) kunnen aangeven, dat zij graag in aanmerking willen komen voor één van de beschikbare te herplaatsen (oudere) Labrador Retrievers die op dit moment op de website staan vermeld, door het formulier aanvraagformulierherplaatser in te vullen. Kijkt u alvorens het formulier in te vullen eerst bij beschikbare Labradors. Wij houden geen wachtlijst bij.
De ABC probeert, onder verantwoordelijkheid van de eigenaar, de best mogelijke ‘match’ tot stand te brengen en gaat hierbij niet over één nacht ijs! Heeft u gereageerd op een hond, dan krijgt u bericht van de ABC als u het niet geworden bent. Hier kan soms wel een paar weken over heen gaan.

Dringend advies

Wij adviseren zowel de aanvrager als de aanbieder gebruik te maken van het NLV contract herplaatsing.

Back To Top