Skip to content

Statuten

De statuten van de Nederlandse Labrador Vereniging zijn voor het laatst vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2023 en vervolgens notarieel bekrachtigd.

Huishoudelijk Reglement

 

Het huishoudelijk reglement  van de NLV (kortweg HR) is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 juni 2022.

Back To Top