Ga naar hoofdinhoud

Statuten

Inhoud van statuten van een vereniging
De statuten van een vereniging moeten in het Nederlands bij een notaris worden vastgelegd.
De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en vestigingsplaats van de organisatie het doel van de vereniging;
  • welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
  • hoe de algemene vergadering wordt gehouden
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging wordt opgeheven.

Wijziging in statuten vereniging
Als er iets wijzigt in de statuten, moet een vereniging dit melden aan de Kamer van Koophandel (KvK).

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten.Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.

Back To Top