Skip to content

Welkom

Welkom op de website van de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV). Hier vindt u veel informatie over ons ras alsmede ‘wetenswaardigheden en nieuwtjes’, met name over de vereniging zelf. De NLV is de oudste en een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Labrador Retrievers. Voor meer info over de Raad van Beheer kunt u terecht op www.houdenvanhonden.nl

De vereniging heeft ten doel:

a. de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen;
b. fokkers en liefhebbers van Labrador Retrievers nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven;
c. een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
d. het ras als jachthond in stand te houden.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het ras;
b. het houden van lezingen op kynologisch gebied;
c. het verspreiden van informatie welke direct of indirect voor het ras van belang kan zijn;
d. het houden van (kampioenschaps)clubmatches, (doen) organiseren van tentoonstellingen en van onder andere apporteer- en veldwedstrijden, jachtpraktijkdagen, jachthondenproeven, workingtests, certificaat- en clubdiplomadagen;
e. het bevorderen van gehoorzaamheidsoefeningen, behendigheidsoefeningen en de africhting als jachthond;
f. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking en alles wat het fokken van Labrador Retrievers betreft;
g. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding (NHSB);
h. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer;
i. behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps;
j. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

 

Back To Top