Skip to content

Geschiedenis van de Nederlandse Labrador Vereniging

De Nederlandse Labrador Vereniging is in 1964 opgericht. Tot die tijd maakten alle retrieverrassen deel uit van de Nederlandse Retriever Club, die voornamelijk wedstrijden voor de jacht organiseerde. Omdat de Labrador groeide in populariteit werd een aparte vereniging voor de Labrador opgericht. 10 oktober 1964 was de oprichtingsvergadering en de NLV ‘geboren’.
In december 1965 verscheen het eerste clubblad van de nieuwe vereniging, Dit eerste nummer wordt met trots als volgt aangekondigd: Hier is “Labrador Post” voor u! Tot op de dag van vandaag heet het clubblad nog steeds Labrador Post. De eerste LP bestaat uit 7 pagina’s. Deze eerste LP heeft het formaat A5 en bestaat uit:

  • Tentoonstellingsuitslagen
  • Een viertal bij leden geboren nesten (opmerking: van alle nesten is één der ouders bejaagd, in sommige gevallen beide ouders)
  • Handleiding dressuurproeven
  • Interview met de heer Smits, hoofd opleidingsschool voor Blindengeleidehonden te Amsterdam

De voorzitter van de vereniging dhr. Jhr. Th. Roëll schijft onder andere: Het afgelopen jaar is voor onze vereniging gunstig geweest. Voortdurend meldden zich nieuwe leden aan, waarvan het aantal nu 110 bedraagt. Onze eerste clubdag was een groot succes. Het heeft mij zeer verheugd daarbij zoveel leden met hun honden bijeen te zien.
Deze clubdag werd gehouden op 3 juli 1965 en was een zeer geslaagde eerste gezamenlijke dag. In de volgende LP’s wordt melding gemaakt van het steeds maar toenemen van het ledental.
In de LP van juli 1967 wordt de rasstandaard van de Labrador Retriever besproken door mevr. C. van Crevel-van Oss. Bij deze bespreking staan onder andere de opmerkingen:

  • ‘Een ieder die zijn ras liefheeft zal daarbij steeds evenveel aandacht schenken aan de geestelijke eigenschappen die het ras behoort te hebben als aan de uiterlijke’
  • ‘Bij Labradors in het land van oorsprong zijn een tijdlang ontstellend veel gevallen van “jeugd-staar” (Progressieve Retinal Atrophy) voorgekomen, waarbij de hond dus al op jeugdige leeftijd blind wordt. Nu is een breed-opgezette campagne bezig deze erfelijke afwijking uit te schakelen en de fokkers met verantwoordelijkheidsgevoel laten dan ook hun fokmateriaal op PRA onderzoeken. Bij import van labradors lijkt het mij gewenst dat men eist dat beide ouders het certificaat van “vrij van PRA” hebben. Of de afwijking hier te lande geconstateerd is, is mij niet bekend. Mochten er honden gefokt zijn die jong blind werden of minder goed zien, dan moeten die zeker van de fok worden uitgesloten, terwijl beide ouders, liefst aan de Diergeneeskundige Hogeschool te Utrecht, op de oogafwijking onderzocht moeten worden en desnoods, hoe zwaar dat ook valt, van de fokkerij uitgesloten’.
  • ‘Als erkend keurmeester voor het uiterlijk van Labradors wil ik toch vaststellen dat ik zeker evenveel belangstelling heb voor hun karakter en werkeigenschappen!’ In het verslag van de keurmeester Joe Brandon maakt hij de opmerking: ‘Men moest deze temperamentvolle honden beter onder controle hebben. Een Labrador is NIET een vechter. U bent niet voldoende streng met hen. Zij behoren een vriendelijke aard te hebben’.
Zesde Clubmatch van de NLV, gehouden op 23 mei 1970
op de ‘Berenpan’ te Bilthoven.

Kerstmis 1968 verschijnt de LP gedrukt. Nu zelfs met foto’s. In deze LP wordt voor het eerst melding gemaakt van het onderzoek naar Heupdysplasie. In het voorwoord van het bestuur kunnen wij lezen: ‘Omdat is komen vast te staan, dat de kwaal zeer verbreid is en dat reeds pups uit HD-positieve ouderdieren op zeer jeugdige leeftijd moesten worden afgemaakt, mogen wij onze leden met klem aanraden hun honden te laten onderzoeken’.
Na 1968 wordt het uiterlijk van de Labrador Post verschillende malen verbeterd en de frequentie van verschijnen werd opgevoerd naar zes keer per jaar.

Deze foto stond in het clubblad kerstmis 1969. De tekst erbij luidde: mevrouw Bijvoet te Reeuwijk zond onderstaande door haar gemaakte foto van een groep gele Labradors, die de bezoekers van onze clubdagen ongetwijfeld kennen.

Sinds januari 2001 verschijnt ons clubblad nu 80 pagina’s tellende, zes keer per jaar in fullcolour.
De vereniging groeit alsmaar door met een record aantal leden in 2003. Op dat moment telt de NLV ruim 8000 leden en is daarmee de grootste rasvereniging in Nederland. In die periode worden jaarlijks bijna 5000 labradors ingeschreven in het hondenstamboek.
De hoop die tijdens de oprichtingsvergadering door de voorzitter Jhr. Th. Roëll uitsprak is waarheid geworden:  ‘ dat velen van u bereid zullen zijn als lid of donateur van de nieuw op te richten vereniging toe te treden, teneinde de belangen van de door ons zo geliefde Labrador Retriever te dienen en mede te werken aan de kwaliteitsverbetering van dit ras’.
In 2014 bestond de NLV 50 jaar. Daar werd op de NLV dag, op het landgoed van kasteel Hoekelum, met een jubileumshow en jachtproef uitgebreid bij stilgestaan.

Anno nu worden er per jaar nog ruim 3000 labradors ingeschreven in het hondenstamboek (NHSB), de labrador is nog steeds de populairste rashond en de NLV met ongeveer 5000 leden de grootste vereniging. De  NLV is nog steeds een bloeiende vereniging, die hoog in haar vaandel heeft staan dat zij het ras als jachthond in stand wil houden, een goede band wil bevorderen tussen baas en hond, fokkers en liefhebbers van Labrador Retrievers nader tot elkaar wil brengen en de gezondheid en het welzijn van het ras wil bevorderen.

Back To Top