Skip to content

Exterieurkeuring

Een exterieurkeuring is een bijeenkomst waar honden niet alleen op schoonheidswaarde, maar ook op gedrag, gezondheid en “fit for function” worden beoordeeld. Dit gebeurt door speciaal hiervoor opgeleide keurmeesters aan de hand van de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft naast de uiterlijke kenmerken ook het gedrag en de functie die de hond van oorsprong had. Er zijn drie soorten shows:

  1. Clubmatches
  2. Kampioenschapsclubmatches
  3. CAC en CAC/CACIB shows

Clubmatches

Een clubmatch is een exterieurkeuring voor rashonden met erkende stamboom. De kynologenclub of rasvereniging  organiseert deze. Het verschil is dat op een clubmatch van een kynologenclub honden van alle erkende rassen welkom zijn en bij een rasvereniging honden van het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. De keurmeester op een clubmatch is wel een speciaal daarvoor opgeleide keurmeester, maar mag daar ook rassen keuren waarvoor hij niet specifiek bevoegd is.
Meestal wordt er op een clubmatch niet gekwalificeerd. Dit betekent dat de honden dan niet de kwalificatie ‘uitmuntend’, ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘matig’ krijgen. Soms – zeker bij clubmatches die door rasverenigingen worden georganiseerd – krijgt je hond wel een kwalificatie als de keurmeester daadwerkelijk bevoegd is voor dat specifieke ras. Op een clubmatch wordt wel de beste gekozen, maar zijn geen kampioenschapsprijzen te verdienen (CAC). De regelgeving voor clubmatches vind je in het Kynologisch Reglement (hoofdstuk 4, titel 6).

Kampioenschapsclubmatches

Deelname is mogelijk voor het ras of de rassen die de rasvereniging vertegenwoordigt. Op een kampioenschapsclubmatch kun je kampioenschapsprijzen (CAC’s) en de titel ‘Clubwinnaar’ winnen. Als er genoeg inschrijvingen zijn voor de kampioensclubmatch tellen de punten dubbel.
Sommige rasverenigingen vertegenwoordigen meerdere rassen. In dat geval krijgen de beste honden van ieder ras afzonderlijk de titel ‘Clubwinnaar’. Uit alle ‘Clubwinnaars’ wordt dan de beste van de show (BIS: Best In Show) gekozen.
Een kampioenschapsclubmatch trekt vaak veel deelnemers. Omdat het hier om één of enkele rassen gaat, vraagt de rasvereniging meestal rasspecialisten als keurmeester. Mede daarom is een kampioensclubmatch een populair evenement op de kalender.
De regelgeving voor kampioenschapsclubmatches vind je in het Kynologisch Reglement.

Tentoonstellingen

Een tentoonstelling (CAC of CAC/CACIB show) is een exterieurkeuring voor rashonden met een erkende stamboom. Deze show wordt georganiseerd door een tentoonstellinggevende vereniging (vaak verbonden aan een kynologenclub en/of ondergebracht in een stichting) voor alle rassen of een rasgroep.
Er zijn twee soorten tentoonstellingen:

  • CAC-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC).
  • CAC/CACIB-tentoonstellingen: hier keurt een bevoegde  keurmeester die mag kwalificeren, plaatsen en voorstellen doen voor de nationale kampioenschapsprijs (CAC) en de internationale kampioenschapsprijs (CACIB).

De regelgeving voor CAC/CACIB shows vind je in het Kynologisch Reglement (hoofdstuk 4, titel 4).

Verklaring van de gebruikte termen

FCI Fédération Cynologique Internationale
CAC Certificat d’Aptitude au Championat (Nationale kampioenschapsprijs).
Deze wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van het ras mits kwalificatie “uitmuntend”. Jongste puppy’s en puppy’s komen niet in aanmerking voor deze prijs. Een keurmeester stelt de Raad van Beheer voor een CAC aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is echter de Raad van Beheer die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.
CACIB Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté (Internationale kampioenschapsprijs).
Wordt toegekend aan de beste reu en de beste teef van ieder FCI erkend ras, mits kwalificatie ‘uitmuntend’.  Honden ingeschreven in de Jongste
puppyklas, puppyklas, jeugdklas of veteranenklas  komen niet in aanmerking voor deze prijs. Een keurmeester stelt via de Raad van Beheer aan de FCI voor een CACIB aan een bepaalde hond toe te kennen. Het is de FCI die deze prijs daadwerkelijk bevestigt.
Bij de jongste puppy’s (4-6 maanden) en puppy’s (6-9 maanden) kennen we de kwalificatie “veel belovend” (VB), “belovend” (B) en “weinig belovend” (WB).
Bij honden van 9 maanden en ouder kennen we de kwalificatie: “uitmuntend”(U), “zeer goed”(ZG), “goed”(G), “matig”(M), “niet te beoordelen”(NTB) en “diskwalificatie” (D).                                 Overgenomen van: Raad van Beheer

Voor brengen van de hond

Het komt steeds meer voor dat rassen met een opgetrokken en gespannen lijn worden voor gebracht, zowel in stand als in beweging. Niet alleen is dit voor het welbevinden van de hond gedurende de keuring niet bevorderlijk, bovendien wordt hiermee een natuurlijk en rasspecifiek gangwerk bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt.
Een hond moet op natuurlijke wijze met een losse lijn, met stop,  een correct en rastypisch gangwerk laten zien. Het optrekken van de hond bij de hals en/of de staart is verboden.
De exposant die zich niet houdt aan de gangbare regels van het exposeren van een hond, dient de ring te verlaten. De hond zal niet meer gekeurd worden.

Overgewicht

De laatste tijd komt overgewicht bij honden regelmatig voor. Ook in de showring staan honden die door hun gewicht moeilijker kunnen lopen. Een verkeerde voeding is vaak het probleem, maar ook kunnen onvoldoende lichaamsbeweging of gezondheidsproblemen hiervan de oorzaak zijn. Een hond waarvan een keurmeester de ribben niet meer kan voelen, er geen lendenpartij meer te zien is, die moeite heeft met lopen  mag niet met een uitmuntende kwalificatie worden beoordeeld.

Temperament en gedrag

Alle honden moeten een (ring)gedrag vertonen, dat past in de huidige maatschappij. Rasspecifiek gedrag is toegestaan, maar overdreven verlegenheid, terughoudendheid of scherpte is niet wenselijk.
Agressiviteit of angstig gedrag mag nooit getolereerd worden tijdens de keuring van een ras/hond en dient te resulteren in het diskwalificeren van de betreffende hond(en).

Overgenomen van: Raad van Beheer.

Back To Top