Skip to content

Fokker
Hebt u een combinatie van reu en teef op het oog? Dan wilt u waarschijnlijk gegevens over de gezondheid van deze honden hebben. Bijvoorbeeld gezondheidsgegevens van achterliggende lijnen, ouderdieren, broers/zusters en eventuele nakomelingen van reu en teef. Of gegevens over kleurvererving. Hierover kunt u informatie opvragen bij de ABC. Deze service geldt ook voor niet-leden.

ZooEasy database
U kunt ook zelf de gegevens opzoeken in de ZooEasy database. Hiervoor kunt u een account aanvragen bij . Voor leden van de NLV is dat gratis. Niet-leden betalen

€ 5,00 voor een account. U kunt het account een jaar gebruiken.

Fokker kiest zelf dekreu
De NLV geeft geen advies over dekreuen. Die keuze maakt u als fokker helemaal zelf. De NLV kan wel aanvullende gegevens geven. Maar controleer voordat u uw teef laat dekken ook zelf de gezondheidsuitslagen. En vraag naar alle informatie die voor u belangrijk is.

Is de fokker of de dekreu-eigenaar lid van de NLV? Voor zowel de reu als de teef geldt dan het VerenigingsFokReglement.

Afspraken tussen fokker en dekreu-eigenaar
Voor het gebruik van een dekreu sluit de fokker een overeenkomst met de eigenaar van de reu. Vaak is die overeenkomst een mondelinge afspraak. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen adviseert de NLV om alle afspraken vast te leggen in een dekovereenkomst.

Wat kunt u vastleggen in een dekovereenkomst?

  • Wat doet u als na de dekking blijkt dat de reu steriel is? Krijgt de fokker dan het betaalde dekgeld terug?
  • Reu en teef zijn op papier een perfecte combinatie, maar het klikt niet tussen de twee honden. Daardoor kan er geen dekking plaatsvinden. Wat doet u dan? Stapt u over op kunstmatige inseminatie (KI)? Wie betaalt hiervan dan de kosten, de fokker of de eigenaar van de dekreu?
  • Na de dekking van een teef blijkt deze niet drachtig te zijn. Niets aan de hand. Want u hebt afgesproken dat in dat geval bij de volgende loopsheid gratis een tweede dekking zou plaatsvinden. Maar ondertussen blijkt de teef PRA-drager te zijn. Of de reu heeft toch gezondheidsproblemen en is geen goede combinatie meer is met uw teef. Wat doet u dan?
  • Een reu dekt twee verschillende teven. Er is een vast bedrag aan dekgeld afgesproken, dat gelijk is aan de verkoopprijs van een pup. De ene teef krijgt twaalf pups en de andere teef maar twee. De fokker van het nest met twaalf pups houdt behoorlijk wat geld aan het nest over. Bij de andere fokker moet er geld bij. Wat spreekt u hierover af?
  • Zet ook alle gezondheidsgegevens van achterliggende lijnen, ouderdieren, broers/zusters en eventuele nakomelingen van reu en teef in de dekovereenkomst. En de gegevens over kleurvererving. Het geeft geen garantie op perfecte pups. Maar in ieder geval ligt dan wel vast dat u elkaar goed hebt geïnformeerd.

Welke vergoeding geeft u voor de dekking?
Er zijn verschillende manier waarop u de eigenaar van de reu kunt vergoeden voor het dekken van uw teef. Het meest gebruikelijk is dat u een vast bedrag per dekking afspreekt. Meestal betaalt u ongeveer de prijs van een pup aan de eigenaar van de reu.

U kunt ook kiezen voor betaling in natura

De NLV geeft géén advies over een redelijk bedrag. Dat bepalen fokker en dekreu-eigenaar zelf.

 Een vast bedrag
U spreekt een vast bedrag af voor de dekking. Bijvoorbeeld € 150. Voor dat bedrag dekt de reu binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 48 uur) een paar keer uw teef.

Blijkt de teef niet drachtig? En gebruikt u bij de volgende loopsheid dezelfde reu? Dan vergoedt u opnieuw hetzelfde vaste bedrag aan de eigenaar van de reu. Dat is logisch en redelijk. Want de eigenaar van de dekreu moet opnieuw tijd vrijmaken en de reu beschikbaar houden voor de teef.
Wilt u als fokker liever een andere reu kiezen? Dat kan op deze manier ook makkelijk.

Komen er wel pups? Dan vergoedt u aan de reu-eigenaar een vast bedrag voor elke levend geboren pup. Bijvoorbeeld € 100. Eventueel kunt u een maximumbedrag afspreken. Bijvoorbeeld de prijs van een pup.

Betaling in natura
Soms wil de eigenaar van de dekreu geen vergoeding in geld, maar in natura. Hij wil dus graag een pup uit het nest. Wilt u als fokker een pup uit uw eigen nest houden? Dan hebt u de eerste keus, en de eigenaar van de dekreu heeft de tweede keus.

Bestaat het nest uit maar één pup? En wilt u die als fokker volgens afspraak zelf houden? Of zijn er alleen maar teefjes geboren terwijl de dekreu-eigenaar een reutje wil? Leg dan vast dat u aan de dekreu-eigenaar 50% van de pupprijs vergoedt. Is de dekreu-eigenaar niet tevreden over de kwaliteit van de pups? En wil hij er daarom geen? Vergoed dan ook 50% van de pupprijs.

Zo spreidt u risico’s eerlijk over fokker en dekreu-eigenaar.

Kunstmatige inseminatie
Bespreek vooraf met de eigenaar van de dekreu of u wel of niet openstaat voor kunstmatige inseminatie (KI).

Staat u allebei achter KI? Spreek dan ook van tevoren af wie wat betaalt. De NLV adviseert om de kosten van KI gelijk te verdelen tussen de fokker en de dekreu-eigenaar. Ieder betaalt dus 50%.

Belangrijk: volgens de FCI-regels is KI niet toegestaan voor een eerste nest.

Bloedonderzoek voor juiste dektijdstip
Is uw teef loops en klaar voor de dekking? Dan is het vrij gebruikelijk dat de reu-eigenaar vraagt om een kwantitatieve progesteronbepaling. Dit is een bloedonderzoek dat het juiste dektijdstip aangeeft. Dit onderzoek laat de fokker door een dierenarts doen. De fokker betaalt voor de kosten.

Steriliteit uitsluiten
Wil de reu niet dekken op het juiste dektijdstip? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kan zijn dat de teef nog niet rijp is voor dekking.

Maar de oorzaak kan ook bij de reu liggen. Mogelijk is de reu steriel. Wilt u hierover vooraf zekerheid? Vraag dan de eigenaar van de dekreu om de spermakwaliteit van zijn reu te laten onderzoeken.

Back To Top