Skip to content

Waarom naar een exterieurkeuring/show?

Allereerst is het leuk om met uw hond een dag op pad te gaan. En om een specialist naar uw hond te laten kijken. Uiteraard vind u uw eigen hond prachtig, maar een keurmeester kijkt kritisch en zal beoordelen in hoeverre de hond, in uiterlijk, voldoet aan de rasstandaard.
Ten tweede is een exterieurkeuring belangrijk wanneer de hond ingezet gaat worden voor de fok. Uiteraard spelen daarbij meerdere factoren een rol (gezondheid, karakter, werklust), maar we willen ook dat een Labrador eruit ziet als een Labrador.
Om de goede fokcombinatie te kunnen maken is het belangrijk om de goede en minder goede uiterlijke kwaliteiten van je hond te kennen.
Daarom is een eerlijk exterieurverslag van uw hond essentieel.
Om een goed verslag te krijgen is het zaak uw hond zich zo goed mogelijk te laten presenteren.
Ten derde is het natuurlijk heel leuk als anderen uw hond net zo mooi vinden als uzelf en u een plaatsing krijgt of zelfs wint. Maar op zich zou dit niet het grote doel van een keuring mogen zijn.
Daarom spreken wij ook liever van keuring, dan van show.
Het gevaar van “show” en het streven naar het “de beste zijn”, creëert kampioensdrift, wat schadelijk kan zijn voor het ras.
Wees daarom tevreden met een goed en eerlijk verslag en maak op basis daarvan de beste match met uw hond.

Wat moet de hond kunnen?

 • hij moet aandacht hebben voor u (en u voor hem), alle andere mensen/honden zijn niet interessant. Let erop dat er niet gespeeld wordt onderling, maar ook niet gefixeerd.
 • hij moet ontspannen aan een lijn lopen.
 • hij moet in draf vrij het gangwerk tonen
 • hij moet zich laten betasten en het gebit tonen
 • hij moet 4 minuten mooi vierkant, bij voorkeur kwispelend, blijven staan

Gedrag in de ring.

 • Let erop dat er voldoende afstand is tussen de honden. Neem bewust de ruimte in. Verschuil u niet achter een ander. Zorg dat de keurmeester uw hond kan zien.
 • laat u niet afleiden. Let op uw eigen hond en op de keurmeester. Zorg dat uw hond zich toont als die in beeld is bij de keurmeester.
 • Laat de honden niet onnodig staan in de ring. Als ze niet aan de beurt zijn dan de honden laten zitten of liggen.
 • Als bij het rond gaan de hond voor u te langzaam loopt, deze aan de binnenzijde voorbij gaan. Bij halt houden weer op nummer volgorde gaan staan.
 • Let goed op wat er van de honden voor u gevraagd wordt. Iedere keurmeester heeft zijn eigen stijl.

aandachtsoefening

 • leer de hond naar u te kijken. Doe aandachtsoefeningen. De hond moet het leuk vinden om met u samen te werken. Wees u bewust hoe u zijn aandacht vraagt, of u die krijgt en vast kunt houden.

Betasten

 • De hond moet zijn gehele lichaam door de keurmeester laten betasten en daarbij keurig stil blijven staan.

Vraag desnoods aan, voor de hond, vreemde mensen dit te doen. Leidt hem desnoods met een brokje in uw hand af en beloon als het klaar is.

Gebit tonen.

 • Maak er geen worsteling van.
 • Oefen dit door met de vingertoppen langs en onder de lippen door te strijken. LETOP: Geen lange nagels en altijd de vingers op de buiten kant van de lippen. Ook is het van belang dat de neus en de ogen niet worden afgedekt.

Loop oefening.

 • U loopt in de ring altijd tegen de klok in, zodat de hond aan de binnenzijde loopt en goed zichtbaar is voor de keurmeester
 • Allereerst moet de hele groep een paar keer de ring rond gaan. Voel aan wat het juiste tempo is voor uw hond en houd afstand van uw voorganger. Haal desnoods links in.
 • Zorg dat de lijn los hangt.
 • En de hond niet met de neus naar beneden loopt.
 • Bij de individuele keuring moet de hond een driehoek lopen om het gangwerk in profiel te kunnen beoordelen.
 • Daarna moet de hond in een rechte lijn van en naar de keurmeester lopen om het nauw of wijd gaan te beoordelen.

Neem de tijd om het gangwerk te laten zien. Wordt niet zenuwachtig als de hond niet meteen goed wegloopt. (te hard of in telgang) maar begin dan gewoon opnieuw.

De staan oefening.

 • Deze oefening is goed aan te leren met de voerbak. Laat de hond liggen dan gaan zitten en dan gaan staan. Zodra de hond staat het staan benoemen met een woord dat later het commando wordt. Uit staan vandaan gaan eten. De tijd van staan steeds langer maken tot ± 4 minuten.
 • laat de hond niet te dicht op u staan. Beloon eventueel door brokje naar de hond te gooien. Werk er naar toe dat de hond 4 minuten blijft staan zonder beloning tussendoor.
 • Leer de hond mooi vierkant staan.
 • Maak van deze oefening een leuk spelletje, zodat de hond zich vrolijk showt

De Keuring

Uw klasse wordt door de ringmeester in de ring geroepen.
Ren dan niet als eerste de ring in, maar wacht tot er al een deel is. Ervaren showers laten soms wat op zich wachten en dan staan uw onervaren hond en uzelf alleen maar spanning op te bouwen.
Zoek uw voorgaande nummer op en neem uw plek in. Zodra u de ring in komt kan de keurmeester uw hond al zien, en een eerste indruk kan belangrijk zijn. Wees u bewust van waar de keurmeester is en wat hij/zij ziet.
Volg de aanwijzingen van de ringmeester op.
De keurmeester gaat alle honden voor een eerste blik langs, waarna u met zijn allen 1 of 2 rondjes moet lopen. Ook dan kijkt de keurmeester vaak maar naar 1 kant, dus wees u er bewust van wanneer uw hond in beeld is.
Daarna volgt de individuele keuring. Zolang u niet aan de beurt bent laat u de hond zitten of liggen.
Als de hond voor u bijna klaar is, vraag u aandacht van uw hond en zet u hem in stand.
Dan wordt u verzocht bij de keurmeester te komen.

 • U zet de hond in stand. Soms vraagt de keurmeester hoe oud de hond is.
 • De keurmeester bekijkt de hond van alle kanten. Loopt dan ook om de hond heen, maar deze moet dus wel blijven staan en niet mee draaien.
 • Daarna wordt de hond betast en het gebit bekeken.
 • Dan geeft de keurmeester aan dat u een driehoek moet lopen. Daarna loopt u in een rechte lijn van de keurmeester af en weer terug.
 • Voor het dicteren van het keurrapport hond weer in stand zetten op minimaal 3 meter van de tafel. Hoe dichter onder de tafel hoe slechter het totaalbeeld is te zien.

Let op de terrein gesteldheid. Zet de hond nooit met de voor- of achterpoten in een kuil. Let er ook op hoe glooiend het terrein is. Hond dan altijd berg op laten staan.

 • Let ook op de stand van de zon. Nooit de hond in de zon laten kijken, altijd met de kont in de zon. Dit in verband met het knijpen met de ogen en de oogkleur.
 • Nadat de keurmeester zich een oordeel over uw hond heeft gevormd, zal hij/zij een verslag aan de schrijver dicteren. Nadat uw hond gekeurd is, wordt u verzocht achteraan te sluiten of tijdelijk de ring te verlaten.

Vervolg van de keuring

 • Als alle honden gekeurd zijn in uw klasse, komen alle Uitmuntende (U/Exc) ( bij de puppen alleen de Veel Belovende ( VB/VP ) honden terug in de ring en dan beginnen de plaatsingen.

Wanneer uw hond bij de beste twee van uw klasse is, wordt u later bij de ere-ring verwacht om mee te dingen naar de beste reu of teef c.q. reserve. Hierover wordt u door de ringmeester ingelicht. Hierna komt het einde in zicht met de verkiezing van de beste labrador.

Belangrijk.

 • Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent.
 • Via de catalogus is op te zoeken in welke ring de hond word gekeurd.
 • Dan zo snel mogelijk de terrein gesteldheid van de ring inspecteren ( hoe staat de zon, waar liggen de kuilen) waar staat de tafel.
 • Draagnummer ruim voor aanvang op halen in de des betreffende ring. Dus ruim voor half tien. Dus niet pas als de hond aan de beurt is.
 • Loop met uw hond een keer over het terrein en maak hem vast duidelijk dat snuffelen en contact/spelen met andere honden niet de bedoeling is.
 • Zorg dat uw hond voor dat u de ring in gaat zijn behoefte heeft gedaan.
 • Geef de hond voor dat u de ring in gaat nog wat te drinken, maar veeg bij slobberaars de bek even droog.

Wat kunt/moet u meenemen?

 1. Maak gebruik van een showlijntje met stop!. Vervang het showlijntje buiten de ring meteen door de normale riem. De inwerking van een dun lijntje is erg scherp.
 2. Kam/borstel en handdoek. Zorg dat u thuis al de staartpunt bij knipt.
 3. Een waterbak, iets wat de hond graag lust, een speeltje om de aandacht in de ring te trekken.
 4. Veiligheidsspeld om uw ringnummer te bevestigen
 5. Een hondendeken om uw hond op te laten liggen
 6. (Klap)stoeltje voor uzelf.
 7. Een poepzakje.
 8. Een goed humeur.

Veel succes!

 

Back To Top