skip to Main Content

Wijzigingen VFR

Op 27 oktober jongsleden zijn in de Algemene ledenvergadering een aantal wijzigingen van het Verenigings Fok Reglement aangenomen.

Hier een uittreksel van de belangrijkste wijzigingen of aanvullingen. Wij verzoeken u hier goed notie van te nemen. Een volledig overzicht van de wijzigingen wordt in de Labrador Post van december gepubliceerd.

Na goedkeuring van de Raad van Beheer is de ingangsdatum van het nieuwe VFR op 27-10-2021.

Controle op basis van dit VFR vindt plaats vanaf 01-01-2022. Alle nesten waarvan de dekking voor die datum heeft plaatsgevonden vallen nog onder het VFR van 30-03-2017

Back To Top