skip to Main Content

Van de bestuurstafel

We hebben heel goed nieuws te melden. Joost de Fouw heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter en Henny Wind als 1e secretaris. Joost was aanvankelijk beoogd 2e penningmeester, maar neemt nu het voorzitterschap (a.i.) op zich. Henny is sinds 27 oktober 2021 2e secretaris en neemt nu de functie van 1e secretaris over. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Back To Top