Skip to content

JPC Reglement gewijzigd

Het JPC reglement is met ingang van 1 februari 2023 gewijzigd.

In dit reglement kunt u alles vinden over de opzet en uitvoering van de JPC-evenementen waaraan u
ieder jaar met uw Labrador Retriever kunt deelnemen. Ook de procedure omtrent de inschrijving voor
die evenementen en eventuele toelatingseisen zijn hierin te vinden.
Bij deelname aan een JPC-evenement wordt u geacht op de hoogte te zijn van de regels die tijdens dat
evenement van toepassing zijn en behoort u die uiteraard ook na te leven. Kennis en naleving daarvan
is niet alleen van belang voor het welslagen van dat evenement, maar is ook voor u zelf prettig. U weet
dan immers waar u aan toe bent en komt niet ineens voor verrassingen te staan.

Met dit nieuwe reglement komen alle vorige reglementen te vervallen.

 

 

Klik op het boek voor het JPC reglement 2023


 

Back To Top