skip to Main Content

CONCEPT GEZONDHEIDSBELEID VAN DE RAAD VAN BEHEER

In het voorjaar van 2020 is de Raad van Beheer gekomen met een voorstel “gezondheidsbeleid”. Deze voorstellen zouden  tijdens informatieavonden worden  besproken met de leden (van de Raad), fokkers en geïnteresseerden. Door de Corona-maatregelen was dat niet mogelijk en is er voor gekozen de plannen middels een videopresentatie, een hand-out en een conceptvoorstel in tekst  te presenteren.

Deze hebben wij via Facebook met u gedeeld met het verzoek om feedback. De ontvangen reacties zijn gedeeld met de Raad van Beheer. Op basis van alle  ontvangen reacties heeft de Raad van Beheer de voorstellen aangepast.

Het feit dat de Raad van Beheer heeft besloten  de onderwerpen van de agenda van  de ALV van 28 november te halen en door te schuiven naar een BAV in het voorjaar van 2021, geeft ons de gelegenheid u nogmaals te vragen om feedback op de voorstellen van de Raad van Beheer zoals ze er nu liggen.

De voorstellen van de Raad van Beheer betreffen de volgende onderwerpen:

A. Aankeuring  Look-alikes

B. Epilepsie

C. Afname DNA-SNP

Verzoek aan met nadruk alle leden, iedereen die van de Labrador Retriever houdt heeft er tenslotte belang bij, om de voorstellen van de Raad van Beheer zorgvuldig te lezen en vragen/opmerkingen met ons te delen via 

Back To Top