skip to Main Content

BLOEDMONSTERS GEZOCHT!

PD/PNKD en epilepsie bij Labradors: BLOEDMONSTERS GEZOCHT!

In de Labrador Post en op de NLV facebook in oktober 2019 werd aandacht besteed aan de aandoening PD/PNKD. Deze aandoening, die doet denken aan epilepsie, blijkt soms bij Labradors voor te komen. In de reacties vindt u het filmpje van een PD aanval dat eerder op Facebook heeft gestaan. De NLV heeft toentertijd eigenaren van aangedane Labradors opgeroepen om mee te doen aan onderzoek, en -op kosten van de NLV- bloed af te laten staan van hun hond.

Inmiddels zijn alle bloedmonsters in Finland verder onderzocht, en er lijkt voorzichtig goed nieuws te zijn; er zijn voor de aandoening PD/PNKD een aantal veelbelovende kandidaat-genen gevonden, dus er is een reële mogelijkheid dat er binnen afzienbare tijd een gen (en daarmee een mogelijke DNA test) kan worden gevonden! Dit is natuurlijk een fantastisch vooruitzicht! Ook naar epilepsie bij Labradors loopt in Finland tegelijkertijd een onderzoek. Deze aandoening lijkt ingewikkelder dan PD, maar mogelijk kan hiervoor een genetische risicofactor worden gevonden.

Maar we zijn nog niet zo ver, en op dit moment is er voor verder onderzoek behoefte aan nieuwe BLOEDMONSTERS VAN LABRADORS MET (VERMOEDDE) PD/PNKD EN LABRADORS MET EPILEPSIE. Daarbij is het van belang dat het om Labradors gaat die nog NIET eerder gezien zijn door dr. Paul Mandigers en waarvan er nog niet eerder bloed is afgenomen voor dit specifieke onderzoek.

Heeft u of kent u een Labrador met vermoedelijk PD/PNKD of epilepsie, en heeft de hond nog niet eerder een consult gehad bij Paul Mandigers? Dan komen wij heel graag met u in contact! Mogelijk kan het bloed van uw hond helpen bij het testbaar maken en in de toekomst voorkomen van deze nare aandoeningen. De NLV stelt aan eigenaren van honden, die aan de voorwaarden voldoen, geld beschikbaar voor bloedafname bij de eigen dierenarts of een consult bij Paul Mandigers. Neemt u alstublieft contact op met  voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname aan het onderzoek.

Back To Top