skip to Main Content

Soorten wedstrijden of proeven

Clubdiplomadagen
Tijdens deze dagen legt u met uw hond een aantal vast omschreven proeven af in de categorieën C, of C en B, of C en B en A, zoals beschreven in het JPC Reglement 2021. Bij de vijf C-proeven (A t/m E) ligt de nadruk op appèl en eenvoudig apporteerwerk met uitsluitend standaard clubdummy’s. Bij de drie B-proeven (F, G en H) ligt de nadruk op moeilijker apporteerwerk met standaard clubdummy’s. Heeft de hond de C- en B-proeven minimaal een voldoende en is het gemiddelde voor de apporteeronderdelen tenminste een zeven. dan mag de hond meedoen aan de twee A-proeven (I en J). De Clubdiplomadag is bedoeld om te meten welk trainingsniveau de combinatie van baas en hond heeft bereikt. De minimumleeftijd voor deelname:

– in de C-klasse is  9 maanden;
– in de B-klasse is 12 maanden;
– in de A-klasse is 18 maanden.

Workingtesten
Een Workingtest wordt gehouden op het niveau C, B1, B2 en A. Elke hond legt vijf tests af die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. De proeven zijn niet van tevoren bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. Er wordt met standaard clubdummy’s gewerkt en met koud wild. Op een Workingtest wordt niet alleen de mate van getraindheid gemeten, maar ook de inventiviteit, efficiëntie, rust en weidelijkheid van voorjager en hond. Er wordt dus ook gekeken hoe zij onvoorziene situaties in het veld oplossen. Voor deelname is een diploma van een Clubdiplomadag, jachthondenproef of een veldwedstrijdkwalificatie vereist. Het is niet toegestaan om in te schrijven in een lagere klasse dan waarvoor de hond zich ergens heeft gekwalificeerd.
JPC Reglement 2021

De Standaard Jachthondenproef (SJP), MAP en OWT
De SJP (diplomadag met wild) en MAP (Meervoudige Apporteer Proef) worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven. Tijdens deze proeven wordt met koud wild gewerkt. De JPC organiseert éénmaal per jaar een SJP en een MAP, die alleen voor Labrador Retrievers toegankelijk zijn. De OWT (Orweja Workingtest) wordt uitgezet volgens het daarvoor door het FTC (Field Trial Comité) van de ORWEJA vastgestelde reglement. Hier wordt met standaard clubdummy’s gewerkt. De JPC organiseert één of tweemaal per jaar een OWT, waar ook andere rassen voor mogen inschrijven.
Orweja Reglement deelname SJP, MAP en OWT

Teamwedstrijd
Dit is een Workingtest voor een team van drie retrievers, één van C-niveau, één van B-niveau, en één van B2- of A-niveau (als omschreven bij de Workingtesten).
JPC Reglement 2021

VUT-wedstrijd
De VUT-wedstrijd is een Workingtest op B niveau voor retrievers van 8 jaar en ouder.
JPC Reglement 2021

Artemis
Dit is een extra moeilijke Workingtest voor Labradors met een A-diploma of de kwalificatie “Uitmuntend”, “Zeer Goed” dan wel drie keer een “Goed” behaald op een veldwedstrijd.
JPC Reglement 2021

Asterion
Dit is een extra moeilijke Workingtest op B1 en B2 niveau. Labradors die zich voor deze wedstrijd op een van de NLV-evenementen hebben weten te kwalificeren en aan de deelnamevoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd.
JPC Reglement 2021

Veldwedstrijd
Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarbij retrievers in het vrije veld na het schot worden beoordeeld op de mate waarin zij effectief en in samenwerking met hun voorjager het wild binnenbrengen. Veldwedstrijden worden gehouden onder het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (AVR) en onder toezicht van de ORWEJA.
Algemeen Veldwedstrijd Reglement 

Jachtpraktijkdagen
Terwijl op een veldwedstrijd alleen honden kunnen deelnemen met bewezen goede capaciteiten op jacht en met veel ervaring, zijn de eisen voor een jachtpraktijkdag beduidend lager. Een jachtpraktijkdag zou een zeer informele en officieuze veldwedstrijd genoemd kunnen worden.

Koudwildtest
De koudwildtest is geen wedstrijd, maar een dag waarop voorjagers de gelegenheid krijgen om te testen of hun jonge hond mogelijk geschikt is voor deelname aan veldwedstrijden. Er wordt op deze dag met koud wild gewerkt en er wordt voortdurend uitgelegd hoe het werken van de hond op een veldwedstrijd beoordeeld zou worden.
JPC Reglement 2021
Let op: reglement gewijzigd, zie 13.2

Wat kost het om aan een wedstrijd mee te doen?
Tarieven 2021 voor de wedstrijden van de NLV

Raadpleeg voor een volledige beschrijving van deze wedstrijdsoorten de genoemde reglementen.

Back To Top