Skip to content

Doelstelling van de Jachtproevencommissie


De doelstelling van de JPC is het bevorderen en stimuleren van de werkkwaliteit van de Labrador Retriever als jachthond in Nederland.

Taak

De JPC verstrekt informatie over het werken met de Labrador Retriever en over de mogelijkheden die daarvoor in het land zijn. Onder verantwoordelijkheid van de JPC worden jaarlijks wedstrijden voor retrievers gehouden. Het betreft een aantal clubdiplomadagen, meerdere workingtesten, een tweetal extra moeilijke workingtesten (de Artemis en de Asterion), een jachthondenproef, een MAP, een OWT en zo mogelijk ook een koudwildtest, een jachtpraktijkdag en veldwedstrijden. De JPC beheert en bewaakt de JPC-reglementen en het NLV- keurmeesterscorps.

Wilt u meer informatie over ons, dan kunt u E-MAILEN  naar, of BELLEN met het secretariaat van de JPC.

 

Back To Top