Skip to content

Een nestje met mijn teef
Droomde u er altijd al van om een nestje te fokken met uw Labrador? Of u hebt zo’n leuke en lieve Labrador dat u daar zelf graag een nakomeling van wil?

U kunt allerlei redenen hebben om met uw Labrador een nestje te fokken. Maar zet eerst alles wat daarbij komt kijken goed op een rijtje. Een nestje Labradors is niet iets wat u er even bij doet. Op deze pagina leest u de belangrijkste dingen die u moet weten voordat u begint. Vraag daarnaast vooral ook tips aan ervaren fokkers.

Wettelijke inspanningsverplichting
Sinds 1 november moet iedere fokker zich eenmalig registreren bij de overheid. Ook als u alleen maar voor een keertje een nest wil fokken.
Er zijn voor fokkers regels zijn om de gezondheid en het welzijn van huisdieren te beschermen. U hebt voor de wet een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat uw hond geen erfelijke afwijkingen doorgeeft. Dit geldt voor zichtbare en voor onzichtbare gebreken. Lees hierover meer op de website van de Nederlandse Waren- en Voedselautoriteit (NWVA). Verderop staat meer over alle gezondheidsonderzoeken die u moet doen voordat u kunt gaan fokken.

Gezondheid van voorouders en nestgenoten
Wat weet u over de gezondheid van de voorouders van uw teefje? En van haar nestgenoten? Deze informatie helpt u om te bepalen of u met uw teefje kunt fokken. U kunt daarvoor contact opnemen met de fokker waar u uw teefje kocht. En bij de eigenaren van de andere pups uit het nest. Voor de eventuele gezondheidsuitslagen van de voorouders en nestgenoten van uw teefje kunt u ook contact opnemen met de Algemene Begeleidingscommissie van de NLV. Of u vraagt via een Zoo Easy-account aan. Hiermee kunt u zelf gezondheidsinformatie vinden.

Het fokreglement
Alles rondom fokken heeft de NLV vastgelegd in het VerenigingsFokReglement (VFR). Hierin staan Basisregels die voor alle leden van de NLV gelden. En Aanvullende regels voor informatie over pups en voor plaatsing op de NLV dekreuenlijst.

Wekenlang geen privéleven
Voordat u gaat fokken bent u tijd, energie en geld kwijt aan de verschillende gezondheidsonderzoeken die u moet doen. En zijn de pups eenmaal geboren? Dan draait uw privéleven 8 weken lang om niets anders meer. Vooral vanaf een week of drie bent u aan de lopende band aan het poep ruimen, dweilen, kranten spreiden, voedingen maken, opnieuw poep ruimen…
Tegelijkertijd is het uw taak om de pups tijdens de nestperiode goed te socialiseren. En de mensen die van u een pup willen kopen gaan u mailen, bellen, whatsappen of willen langskomen.
Behalve tijd en energie kost een nestje ook veel geld. Denk hierbij in elk geval aan de volgende kosten:

 • Voor de dierenarts
 • Voor de aanschaf van onder andere werpkist en warmtelamp.
 • Voor het aanvragen van stambomen voor de pups.

Gezondheidsonderzoek
Is uw teefje gezond genoeg om een nestje te krijgen? Dit laat u vaststellen via 3 onderzoeken:

 • · Oogspiegelen’ (ECVO-onderzoek): oogonderzoek naar erfelijke oogafwijkingen.
 • · Röntgenonderzoek van heupen. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 maanden.
 • · Röntgenonderzoek van ellebogen. Dit kan vanaf de leeftijd van 12 maanden.

De verplichte onderzoeken staan in deel A van het VFR.

Oog onderzoek

Eerst oogonderzoek
Blijkt uit het oogspiegelen (ECVO-onderzoek) een erfelijke oogafwijking? Dit kan voor u een reden zijn om niet te gaan fokken met uw teefje. U hoeft dan geen heup- en elleboogonderzoek te laten doen. Tenzij u wel wil weten of uw hond heup- of elleboogafwijkingen heeft.
Alleen dierenartsen die gespecialiseerd zijn in oogheelkunde doen het ECVO-onderzoek. U vindt ze op de website van de Raad van Beheer.
Let op: de uitslag van het oogspiegelen is maar één jaar geldig.

Dan het heup- en elleboogonderzoek
Zijn de ogen in orde? Dan kunt u het heup- en elleboogonderzoek laten doen. Dit moet wel een Nederlandse dierenarts zijn. En deze dierenarts moet een overeenkomst hebben met de Raad van Beheer. Ons advies is om een dierenarts te kiezen die veel ervaring heeft met heup- en elleboogonderzoeken.
De uitslag krijgt u binnen twee weken digitaal van de Raad van Beheer. Is de uitslag voor de heupen: HD A of HD B? En zijn ellebogen zowel links als rechts vrij van elleboogdysplasie? Top! Is de uitslag HD C? Ook dan mag u fokken. Maar dan moeten de reu en de ouderdieren van uw teef en de reu minimaal HD B hebben.

Het DNA testen
Zijn ogen, heupen en ellebogen goed? Laat dan via DNA-onderzoek vaststellen wat de genetische eigenschappen van uw hond zijn. Dit doet u bij voorkeur via een Embark-test met toevoeging van Stargardt en koperstapeling. (link volgt zo snel mogelijk ) Het afnemen van bloed of speeksel voor deze test moet u door een dierenarts laten doen. Daarbij is ook een getuigenverklaring nodig. Dit stuurt u op en na enkele weken ontvangt u de resultaten. De uitslagen van de DNA testen geeft u door aan de NLV.
In het VFR staat dat u in elk geval deze DNA-testen moet doen:

 1. prcd-PRA
 2. HNPK
 3. EIC
 4.  SD2
 5.  RD/OSD (onder bepaalde voorwaarden)

Meer uitleg over deze DNA-testen staat op de pagina DNA-testen.

De keuze van een dekreu
U kunt zelf op zoek gaan naar een dekreu voor uw teefje. Bezoek bijvoorbeeld tentoonstellingen, Jachtproeven of andere evenementen om in contact te komen met reu-eigenaren. Of kijk op de dekreuenlijst.
Een dekreu voor uw teefje kiest u niet alleen maar uit op zijn mooie uiterlijk. Of op zijn lieve karakter. Al zijn dat natuurlijk wel pluspunten. Belangrijk is ook dat de reu in zijn afstamming niet te nauw verwant is met uw teef. Op de stamboom van de reu en teef mag tot en met de derde generatie niet dezelfde voorouder voorkomen.Dit staat in artikel 2.1 van het VFR.
Verder gaat u na of de reu die u op het oog hebt, goede gezondheidsuitslagen heeft. Let erop dat dit wel uitslagen zijn die door de Raad van Beheer zijn erkend. Check ook de gezondheid van het voor- en nageslacht van de reu bij de Algemene begeleidingscommissie (ABC).

Kleurvererving
Het is ook belangrijk om te weten hoe het zit met de kleurvererving van de reu. Past dit bij de kleur van uw teefje en bij de kleur(en) die zij doorgeeft?
Vraag na bij de eigenaar van de dekreu of zijn reu nakomelingen heeft een ongewenste kleur. Bijvoorbeeld “Black and tan” en “Brindle’.
Is de reu drager van een kleurafwijking die misschien ook in de genen van uw teef voorkomt? Dan krijgen de pups misschien deze ongewenste kleur. U kunt bij de fokker van uw teefje of via de ABC nagaan of uw teef ongewenste kleuren bij zich draagt.

Reu uit het buitenland
Hebt u belangstelling voor een reu die in het buitenland woont? Raadpleeg bij twijfel over de gezondheidsuitslagen de ABC. Hebt u vragen over eventuele nakomelingen van de reu, over zijn (voor)ouders en over zijn nestgenoten? Of over de fokkerij in het algemeen? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met de ABC.

Kies ook een reservereu
Het kan gebeuren dat de dekreu die u kiest, niet beschikbaar is als de dekking moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld door ziekte van de eigenaar of van de reu zelf. Of door vakantie. Zorg er daarom voor dat u een reservereu achter de hand hebt. Want het is heel vervelend om een dekrijpe teef te hebben en geen reu.

Proefnest maken
Hebt u een ZooEasy-account? Dan kunt u een proefnest maken. Op die manier ziet u wat de mate is van inteelt. En of uw teefje en de beoogde dekreu wat afstamming betreft een goede match zijn. In het VFR staan de voorwaarden waaraan de combinatie tussen de reu en uw teefje moet voldoen.

Afspraken maken met de eigenaar van de reu
Klikt het tussen de eigenaar van de reu en u? En tussen beide honden? Maak dan duidelijke afspraken met elkaar over de dekking. Leg deze afspraken vast. U kunt hiervoor de model dekovereenkomst gebruiken.

Spreek de hoogte van het dekgeld af
Voor de vergoeding van de dekking zijn er verschillende mogelijkheden. Leg vast welke afspraken u hierover met elkaar maakt!
Een vast bedrag
De meest gebruikelijke vergoeding is een vast bedrag voor de dekking. Hoeveel pups er ook geboren worden. U betaalt de reu-eigenaar na de eerste geslaagde dekking. Een redelijk bedrag is de prijs van een puppy.
Een vast en een variabel bedrag
U spreekt een vast bedrag af voor de dekking. Daarnaast stelt u een bedrag vast dat u voor elke levend geboren pup betaalt.
Twee vaste bedragen
U spreekt een vast bedrag af voor de dekking. En een vast bedrag dat u betaalt na geboorte van de pups.
Een pup uit het nest
Een vergoeding kan ook bestaan uit een pup uit het nest dat de reu heeft verwekt. De reu-eigenaar krijgt dan de eerste keus. Bedenk wel hoe u dit aanpakt als u zelf ook een pup uit het nest wil houden.
Vergoeding als er geen zwangerschap komt
Spreek ook af wat u doet als er geen zwangerschap komt. Bijvoorbeeld dat u in dat geval het dekgeld (deels) terug krijgt. Of dat u recht hebt op een nieuwe dekking bij een volgende loopsheid.
Extra afspraken
De eigenaar van de dekreu kan u vragen om voor of direct aan het begin van de loopsheid een bacterieel onderzoek te laten doen bij uw teefje (een zogenaamd uitstrijkje). De bedoeling hiervan is om een eventuele vaginale infectie vast te stellen en te verhelpen voordat de dekking plaats vindt. Uiteraard kunt u van de reu ook vragen of deze geen infectie heeft. Voor advies hierover kunt u het beste met uw eigen dierenarts contact opnemen.

Dekking en geboorte
Is uw teefje loops? Laat dit dan meteen aan de dekreu-eigenaar weten. Zo weet hij of zij rond welke datum de dekking zal plaatsvinden.
Uw dierenarts kan een progesteronbepaling doen. Hiermee stelt u vast wat precies het juiste moment van dekking is. Op die manier kunt u de reu en zijn eigenaar onnodig reizen besparen. Dat is vooral handig als de reu en zijn eigenaar niet bij u in de buurt wonen.

Na de dekking
Heeft de dekking plaatsgevonden? Dan moet u dat binnen 21 dagen doorgeven aan de Raad van Beheer. U maakt hiervoor een account aan op www.mijnRvB.nl.
Vanaf de 28e dag na de dekking kan uw dierenarts met een echo vaststellen of uw teefje drachtig is. Dit onderzoek is natuurlijk niet verplicht. Maar het is ook voor de eigenaar van de reu wel zo prettig om zeker te weten of de dekking geslaagd is.
Is uw teefje drachtig? Dan kunt u via de NLV een dekbericht plaatsen. Zowel teef als reu moeten dan wel één of meer show- en/of werkuitslagen hebben. Dat staat in deel B van het VFR.

Na de geboorte
Begin ook met de voorbereidingen voor de bevalling. En voor de huisvesting van de pups. Bespreek met uw dierenarts hoe u het beste omgaat met uw drachtige teef. En wat u moet weten over de geboorte en de eerste weken van de pups. Denk hierbij onder andere aan het enting- en ontwormingsschema.
Binnen 10 dagen geeft u de geboorte van de pups door aan de Raad van Beheer. Dat doet u ook via uw account op www.mijnRvB.nl. De Raad van Beheer wil de pups ook chippen voordat ze 7 weken oud zijn. U kunt nestkorting krijgen als u een geldig bewijs van lidmaatschap aan de chipper kunt laten zien. Neem hiervoor contact op met de NLV.
Hebt u het nest gefokt volgens het VFR? Dan kunt u het keurmerk van de NLV aanvragen. De geboorte van de pups kunt u ook op de website van de NLV laten plaatsen. Hierbij geldt hetzelfde als voor het plaatsen van het dekbericht. Namelijk dat zowel teef als reu dan één of meer show- en/of werkuitslagen moeten hebben.

De pupkopers
Waarschijnlijk hebt u binnen de kortste keren een lijst van mensen die graag van u een pup willen kopen. En een wachtlijst.
Om kopers te vinden kunt u uw pups ook aanmelden voor Pupinfo van de NLV. Voorwaarde daarvoor is wel dat u hebt gefokt volgens het VFR. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het nest en voor het plaatsen van de pups bij nieuwe eigenaren.
Neem hoe dan ook de tijd om rustig en nauwkeurig nieuwe eigenaren voor uw puppy’s te selecteren.

De selectie van de kopers van uw pups
Bedenk vooraf welke verwachtingen u hebt van de nieuwe eigenaren van uw pups. Waar wilt u dat uw pups terecht komen? Zo kunt u een eerste selectie maken van de mensen die graag een pup willen kopen. Doe niet meteen toezeggingen, ook niet na een eerste kennismaking. Toezeggingen zijn namelijk juridisch bindend. De pupkoper mag ervan afzien om een pup te kopen. Net zo goed mag u ervoor kiezen om niet met een koper in zee te gaan. Het moet van beide kanten klikken.
Geef de mogelijke pupkopers uitgebreid informatie over het nest, over de ouders van de pups en deel de gezondheidsuitslagen. Vertel wat er bij de opvoeding van een pup komt kijken. Wijs ook op de minder leuke kanten van het hebben van een hond. En maak vooral ook duidelijk wat u van uw pupkopers verwacht.
De pupkopers kunnen natuurlijk ook vertellen wat hun verwachtingen zijn. Wat voor type hond zoeken zij? Wat willen ze gaan doen met hun hond? Passen die verwachtingen bij de pups die u hebt?

Het ophalen van de pups
En dan is het zover: de nieuwe eigenaren komen hun pup ophalen. Onderteken samen het koopcontract. Dit koopcontract beperkt uw aansprakelijkheid. U legt er wederzijdse rechten en plichten eerlijk en op een juridisch geldige manier mee vast. U beschermt u zelf ermee, want met dit koopcontract beperkt u uw aansprakelijkheid. En het beschermt ook de kopers van uw pups.
Geef verder een informatiemapje mee met daarin:

 • kopieën van de gezondheidsuitslagen van de beide ouderdieren;
 • een voedingsschema;
 • opvoedingstips;
 • het entingsboekje van de dierenarts;
 • eventueel wat foto’s van de ouders en het nest.

Nazorg
Als de pups mee zijn met hun nieuwe baasjes, begint de nazorg. De nieuwe baasjes hebben waarschijnlijk regelmatig vragen of willen de ontwikkeling van hun pup met u delen.
De vragen kunt u vanuit uw eigen ervaring beantwoorden. Of verwijzen naar de informatie die u hebt meegegeven. Verwijs bij twijfel naar de dierenarts.

Toch erfelijke gezondheidsproblemen
Het kan gebeuren dat de nakomelingen van uw teef toch gezondheidsproblemen hebben die erfelijk (b)lijken te zijn. Dat kan elke fokker overkomen, al ga je vooraf nog zo secuur te werk. We zien graag dat u die gezondheidsproblemen meldt bij de NLV en het laat publiceren. Maar meldt het in elk geval aan de eigenaar van de dekreu. Laat het ook weten aan de eigenaren van de andere pups. En overweegt u een volgend nest? Check dan nog eens extra welke erfelijke gezondheidsproblemen een rol kunnen spelen.

Meer lezen
Dit artikel geeft maar een globaal overzicht van wat er bij het fokken van een nestje komt kijken. Bekijk ook de checklist voor het fokken van een nestje. Meer informatie vindt u ook op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). En op de website Houden van honden van de Raad van Beheer.

Back To Top