skip to Main Content

Een nestje met mijn teef

1. Inleiding

Misschien heeft u er altijd al van gedroomd om een nestje te fokken met uw Labrador. Of u heeft zo’n leuke en lieve Labrador dat u daar graag een nakomeling van zou willen hebben.
Wat uw beweegredenen ook mogen zijn, het is verstandig de vele aspecten die bij het fokken van een nestje komen kijken goed te overdenken voordat u tot actie overgaat.
Een nestje Labradors is niet iets wat u er zo maar even bij doet. U gaat een grote verantwoordelijkheid aan ten aanzien van de honden die geboren gaan worden, maar ook ten aanzien van de mensen die uw pups zullen kopen.
Bovendien zult u veel tijd en energie moeten investeren om dit avontuur goed te doen slagen. Acht weken lang zal uw gezinsleven ontregeld zijn. Succes is niet verzekerd. U moet zich realiseren dat uw plannen om een nestje te fokken kunnen eindigen in een verdrietige ervaring.
Het is bovendien goed te weten dat u als fokker tegenwoordig financiële risico’s loopt als er bij de nakomelingen erfelijke gebreken worden geconstateerd.
Dit artikel kan u een beetje op weg helpen bij uw voorbereiding, maar is beslist niet volledig. Het is aan te raden om veel over het onderwerp te lezen en met ervaren fokkers te praten. Zo kunt u een goed beeld krijgen van wat u te wachten staat en kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

2. Overwegingen vooraf

De allereerste vragen die u zichzelf kunt stellen zijn: “Is mijn teefje wel geschikt om een nestje te krijgen?” en: “Wat zou mijn teefje aan het ras kunnen bijdragen?”
Het is van het grootste belang dat u op de hoogte bent van de uitgangspunten en adviezen die de NLV heeft opgesteld t.a.v. het fokken en dat u zich daarnaar zult richten wanneer u uw plannen voor een nestje gestalte gaat geven.
Dit NLV-fokbeleid is niet bedoeld om u in uw plannen te belemmeren, maar om de kans op gezonde nakomelingen zo groot mogelijk te doen zijn. En een nest gezonde puppy’s is toch het doel dat iedere fokker voor ogen staat! Bovendien zult u graag rastypische Labradors willen voortbrengen die beschikken over het juiste, werklustige karakter.
Het VerenigingsFokReglement van de NLV kent ” Basisregels betreffende de fokdieren”die voor alle leden van de NLV gelden, en “Aanvullende regels”, die gelden voor pupinfo en plaatsing op de NLV-dekreuenlijst.
Wanneer u zich aan het NLV-fokregelement heeft gehouden en bovendien gebruik heeft gemaakt van de laatste versie van het NLV koopovereenkomsthobbymatig, zal uw aansprakelijkheid als fokker beperkt zijn.
In uw overwegingen om wel of niet met uw teefje te gaan fokken kunt u ook de gezondheid van haar voorouders en andere nauw verwante familieleden meenemen. Wanneer u meer wilt weten over de eventuele gezondheidsuitslagen van de voorouders en nestgenoten van uw teefje kunt u contact opnemen met de Algemene Begeleidingscommissie van de NLV. Ook kunt u informatie opvragen bij de eigenaren van deze verwanten van uw teefje. U kunt ook een Zoo Easy account aanvragen , waarmee u zelf gezondheidsinformatie kunt vinden en een proefnest kunt maken.
Een andere vraag die u zichzelf kunt stellen is: “Heb ik genoeg tijd, energie, ruimte en financiële middelen om een nest groot te brengen?”
Veel tijd gaat zitten in de verzorging van het nest. Vooral vanaf een week of drie houden de pups u aardig bezig en zult u aan de lopende band moeten poep ruimen, dweilen, kranten spreiden, voedingen maken, opnieuw poep ruimen……..
Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de pups tijdens de nestperiode goed te socialiseren. Maar ook de mensen die van u een pup willen kopen zullen u bezighouden. U kunt veel telefoontjes en bezoek verwachten.
Tijd voor een privé-leven heeft u in deze periode nauwelijks.
Wanneer u kinderen heeft zal het voor hen een fantastische belevenis zijn een nestje jonge hondjes op te zien groeien. Maar het is niet alleen maar leuk! U zult een periode enorm aan huis gebonden zijn en uw kinderen zullen beslist een stukje van uw aandacht in moeten leveren. Zij zullen misschien moeite hebben met de enorme stroom visite en het feit dat alle aandacht naar de pups uitgaat.
Weet u al waar u de pups gaat huisvesten? De werpkist waar de pups de eerste weken in verkeren neemt niet al te veel plaats in, maar spoedig zullen de pups meer bewegingsvrijheid nodig hebben.
Op financieel gebied zult u tot het moment dat de nieuwe eigenaren de pups komen ophalen (en afrekenen) moeten rekenen op flinke kosten, waarbij u moet denken aan o.a.

• Het gezondheidsonderzoek (heupen, ellebogen, ogen)
• Tentoonstellingsbezoek
• Inschrijfkosten voor werkwedstrijden (Jachtproeven, bijvoorbeeld)
• Dierenartskosten
• Kraamkosten
• Benodigde materialen (werpkist, warmtelamp e.d.)
• Stamboomaanvragen

Hoewel de meeste bevallingen vlot en soepel verlopen, komt het voor dat de pups door middel van een keizersnee moeten worden geboren. Dat betekent een extra risico voor de moederhond, extra zorg voor de pups en uiteraard ook een hogere dierenartsrekening.

3. Het gezondheidsonderzoek

Elleboog (ED) onderzoek

Algemeen

Om vast te stellen of uw teefje qua gezondheid geschikt is om een nestje te krijgen dient u in elk geval een drietal onderzoeken te laten plaatsvinden, te weten het zogenaamde “oog spiegelen” en het röntgenologisch onderzoek van heupen en ellebogen.

Nederland
Nederlandse uitslagen
Voor in het NHSB ingeschreven Labrador Retrievers zijn alleen Nederlandse, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkende uitslagen geldig.
Voor HD-, en ED-onderzoek moet u dus in Nederland naar een dierenarts en moeten deze foto’s in Nederland worden beoordeeld door de daartoe bevoegde instantie.

Oogonderzoek

Het is verstandig met het ogen spiegelen te beginnen. Dit onderzoek is het minst kostbaar. Wanneer hieruit naar voren zou komen dat uw teef een afwijking heeft waardoor zij van de fok uitgesloten dient te worden, kunt u zich het heup-, en elleboogonderzoek besparen, alhoewel een dergelijk onderzoek ons inziens ook in dat geval belangrijk is voor het verkrijgen van inzicht in het ras.
Het officiële oogonderzoek kunt u laten doen door één van de dierenartsen/ oogspecialisten vermeld op de lijst die te vinden is op onze website.
Wanneer de uitslag (die slechts een jaar geldig is!) luidt: “vrij van cataract, retina dysplasie (RD) en retinadegeneratie (PRA) kunt u weer een stapje verder gaan in het gezondheidsonderzoek.
NB:
• plan dit onderzoek tijdig : de oogspecialisten zijn druk bezet en soms moet u enige weken wachten op een afspraak!

DNA-onderzoek – Prcd-PRA.
Het is mogelijk om via DNA-onderzoek vast te stellen of uw teef het gen voor prcd-PRA eventueel draagt. Prcd-PRA is voor zover momenteel bekend de meest voorkomende vorm van PRA (retinadegeneratie) bij Labrador retrievers. Eén van de ouderdieren moet een prcd-PRA normal verklaring hebben. In het Fokbeleid kunt u de regelgeving omtrent het fokken met dragers of lijders aan PRA vinden.

Jonge vorm
Naast deze vorm (prcd-PRA) komt er nog een andere vorm van “retinadegeneratie” (in de wandelgangen ‘PRA’ genoemd) bij Labrador retrievers voor die, voor zover we nu weten, op zeer jeugdige leeftijd ontstaat. Die vorm kan nog niet door middel van DNA-onderzoek worden opgespoord.

DNA-onderzoek RD/OSD
In het NLV-fokbeleid staat de volgende regelgeving omtrent het fokken met honden die RD positief zijn bevonden:
Het is toegestaan te fokken met een ouderdier, dat de uitslag: ‘Retina Dysplasie (Multi)focaal’ heeft, mits is aangetoond door middel van een DNA-test, dat deze hond ‘vrij’ is van de Oculo Skeletale Dysplasie(OSD) –mutatie. De partner van dit fokdier dient eveneens door middel van een DNA-test aantoonbaar ‘OSD-mutatie vrij’ te zijn en bovendien een geldige ooguitslag ‘RD vrij’ te hebben.

Oogspiegelen zegt niet alles

Oog onderzoek

Wanneer u weet of uw teef volledig vrij is van prcd-PRA, mogelijk drager is van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt of mogelijk lijder is aan deze vorm van PRA, kunt u nagaan of de reu die u mogelijk op het oog heeft een geschikte kandidaat is.
Immers, uw hond kan bij het oogspiegelen zelf als ‘vrij’ worden aangemerkt, terwijl zij toch drager kan zijn van prcd-PRA. Het oogonderzoek geeft alleen uitsluitsel over het feit of de hond op het moment van onderzoek volgens de oogspecialist al of niet lijdt aan een oogafwijking. Of de hond drager is van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt is door middel van het oogspiegelen niet vast te stellen.
Als uw teef vrij is bevonden bij het spiegelen (we noemen dit “klinisch vrij”), maar toch drager zou zijn van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt, en dit ook het geval zou zijn bij de reu van uw keuze, zouden er uit deze combinatie lijders aan prcd-PRA geboren kunnen worden.

Verdere informatie
Om aan het DNA onderzoek voor prcd-PRA mee te kunnen doen, kunt u bij uw dierenarts een swab van uw hond af laten nemen wat hij/zij vervolgens kan opsturen naar een erkend laboratorium (Laboklin/Van Haeringen)

Betekenis uitslag prcd-PRA DNA-test:
normal (volledig vrij van prcd-PRA: deze hond heeft deze vorm van PRA niet en kan deze vorm ook niet vererven);
carrier ( drager van prcd-PRA);
affected ( lijder aan prcd-PRA);

De uitslag die u naar aanleiding van het DNA-onderzoek naar RD/OSD ontvangt kan luiden:
RD/OSD normal (volledig vrij van RD/OSD: deze hond heeft deze vorm van RD niet en kan deze vorm ook niet vererven);
RD/OSD carrier ( drager van RD/OSD);
RD/OSD affected (lijder aan RD/OSD).
Welke oudercombinaties u kunt toepassen ( dus welke reu uw teef eventueel zou kunnen dekken) wanneer u over DNA-uitslagen van uw hond beschikt, staat beschreven in “Verenigings fokbeleid”.

Heupen en ellebogen

Heupen (HD) onderzoek

Voor het heup-, en elleboogonderzoek kunt u een dierenarts van uw keuze bezoeken. Informeer eerst of de dierenarts in kwestie in staat is foto’s volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag, Welzijn te maken. De foto’s zullen immers daar beoordeeld worden en als de foto’s van onvoldoende kwaliteit zijn zal de dierenarts deze (op zijn/haar kosten) opnieuw moeten maken.
De röntgenfoto’s worden door de dierenarts opgestuurd naar de Raad van Beheer, afdeling GGW en na een week of drie kunt u de uitslag in de bus verwachten.
Wanneer de uitslag van de heupen luidt: HD A of HD B en van de ellebogen: zowel links als rechts “vrij van elleboogdysplasie” kunt u meer dan tevreden zijn. Lees voor verdere informatie het “Verenigings fokbeleid”.

4. De reu

Een geschikte dekreu uitkiezen voor uw teefje is geen eenvoudige zaak.
Allereerst zou u de fokker van uw teefje om advies kunnen vragen, want zij of hij kent de lijnen waaruit uw teefje is ontstaan als geen ander.
U kunt ook zelf op zoek gaan. Door middel van het bezoeken van tentoonstellingen, Jachtproeven, Workingtests etc. en het raadplegen van de dekreuenlijst van de NLV kunt u zich oriënteren. Bestudeer daarbij de stamboom van uw teefje en ga na of uw keuze niet valt op een reu die qua afstamming misschien te nauw verwant is aan uw eigen hond. Op de stamboom van de reu en teef mag tot en met de derde generatie geen zelfde voorouder voorkomen.
Ga na of de reu waardoor u gecharmeerd bent beschikt over officiële door de Raad van Beheer erkende gezondheidsuitslagen en stel u op de hoogte van zijn eventuele prcd-PRA en overige DNA uitslagen.
Het komt sporadisch voor dat Nederlandse reu-eigenaren hun hond in het buitenland laten onderzoeken omdat daar de normen voor de beoordeling soepeler zouden zijn.
In Nederland woonachtige honden die ingeschreven staan in het N.H.S.B. dienen echter over een Nederlandse uitslag te beschikken.
Buitenlandse uitslagen worden in deze gevallen niet erkend door de Raad van Beheer en ook niet door de NLV.
Hebt u belangstelling voor een in het buitenland woonachtige reu? Raadpleeg in geval van twijfel over de erkenning van de gezondheidsuitslagen in elk geval even de Algemene Begeleidingscommissie.
Laat u vooral niet alleen leiden door het prachtige uiterlijk van de reu of alleen door zijn werkcapaciteiten. Karakter en gezondheid zijn minstens zo belangrijk!
Voor vragen op het gebied van de fokkerij of voor informatie omtrent de gezondheidsuitslagen van de reu, zijn eventuele nakomelingen, (voor)ouders en nestgenoten kunt u contact opnemen met de Algemene Begeleidingscommissie.
Wanneer u een reu op het oog heeft kunt u wellicht een bezoek brengen aan diens eigenaar en alle informatie vragen die u wenst. U zult bijvoorbeeld willen weten hoe zijn karakter is en of er eventuele ziekten voorkomen in zijn familie of bij zijn nakomelingen.
De reu-eigenaar zal op haar/zijn beurt ook van u het één en ander willen weten en de gezondheidsuitslagen en stamboom van uw teefje willen zien. U doet er ook goed aan te controleren of de uitslag van het klinisch oogonderzoek (het oogspiegelen) van de reu niet ouder is dan 12 maanden op de datum van de dekking.

Kleurvererving
Het is zeker ook belangrijk te weten hoe het zit met de kleurvererving van de reu en of dit past bij uw teefje. Daarbij moet u rekening houden met de kleur van uw teefje en de kleur(en) die zij mogelijk draagt.
Informeer bij de dekreu-eigenaar ook altijd of er nakomelingen van deze reu zijn die een ongewenste kleur hebben. Te denken valt aan “Black and tan” en “Brindle’.
Wanneer de reu drager is van een kleurafwijking die mogelijk ook in de genen van uw teef voorkomt (raadpleeg hiertoe de fokker van uw teefje en/of de ABC), dan kan deze ongewenste kleur in uw toekomstige nest tot uiting komen.
Het is redelijk om voor deze pups een lager bedrag te vragen bij verkoop.

Hoe verder?
Wanneer uw keuze vaststaat,en de reueigenaar ook akkoord gaat, kunt u met haar/hem afspraken maken over de te volgen procedure.

Dekgeld
U kunt voor wat betreft de dekgeldprijs kiezen uit meerdere opties.
U kunt een vast bedrag afspreken, ongeacht het aantal geboren pups. Deze werkwijze is de meest gangbare. Wanneer u hiervoor kiest is het verstandig tevens af te spreken wat te doen wanneer de teef “leeg” blijft. U kunt overeen komen dat u in dat geval het dekgeld (deels) terug krijgt, of recht heeft op een nieuwe dekking bij een volgende loopsheid.
Een andere mogelijkheid is samen met de reu-eigenaar een basisbedrag vast te stellen dat direct na de eerste dekking wordt betaald, en daarnaast een bedrag per gezond geboren pup af te spreken dat u na de bevalling met de reu-eigenaar afrekent.
Nog een andere mogelijkheid is de dekreu-eigenaar een eerste of tweede nestkeuze aan te bieden. Dit kan evenwel tot problemen leiden wanneer de keus van de reueigenaar valt op een pup die u voor uzelf had uitverkoren.
Het is altijd verstandig de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen. Het kan misverstanden en problemen voorkomen.
Sommige reu-eigenaren zullen van u verlangen dat u voor, of aan het begin van de loopsheid een bacterieel onderzoek laat doen bij uw teefje (een zogenaamd “uitstrijkje”), en een eventuele vaginale infectie te verhelpen voordat de dekking plaats vindt. Plan dit onderzoek dus ruim op tijd voor de te verwachten dektijdstip!
Teveneigenaren hebben er op hun beurt recht op te weten of de reu “schoon” is. Voor advies kunt u zich wenden tot de dierenarts.

Reserve huwelijkskandidaat!
Wij raden u aan om een “reservereu” in uw achterhoofd te hebben voor het geval de dekking met uw eerste kandidaat onverwacht niet doorgaat (ziekte, vakantie etc.).
Het is heel vervelend om met een dekrijpe teef “zonder reu” te zitten.

5. Rondom dekking, dracht en geboorte

Zodra uw teefje loops is moet u de dekreu-eigenaar hiervan op de hoogte stellen. Zo weet zij/hij rond welke datum het tijdstip van dekking verwacht kan worden.
U kunt aan de hand van progesteronbepaling door uw dierenarts vast laten stellen wanneer het juiste moment van dekking is aangebroken. Zeker wanneer de reu ver bij uw woonplaats vandaan woont kan dat een handig hulpmiddel zijn dat u onnodig reizen kan besparen.

Dekaangifte
Binnen 21 dagen dien u aangifte te doen van de dekking
Voor de volledige procedure betreffende de afgifte van stambomen verwijzen wij naar de website van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. (www.houdenvanhonden.nl)
Vanaf de 28e dag na de dekking kunt u via een echografisch onderzoek door uw dierenarts vast laten stellen dat uw teefje al dan niet drachtig is. Dit onderzoek is natuurlijk niet persé noodzakelijk!
Het kan u echter wel zekerheid geven of er al dan niet sprake is van een zwangerschap. Het is attent om de dekreu-eigenaar van de uitslag op de hoogte te brengen.
Vanaf het moment dat u zeker weet dat er gezinsuitbreiding aan zit te komen kunt u uw voorbereidingen voor de bevalling en de huisvesting van de pups gaan treffen
Het zou te ver voeren om alle bijzonderheden rond dracht, geboorte en het grootbrengen van de pups in deze brochure te beschrijven. Wend u hiervoor tot de ruime hoeveelheid literatuur die over dit onderwerp beschikbaar is.
Informeer bij uw dierenarts naar de juiste handelswijze t.a.v. de drachtige teef, en naar een enting-, en ontwormingsschema voor de pups.
Binnen 10 dagen na de geboorte van de pups dient u geboorteaangifte te doen bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. De informatie hierover vindt u op de site van de Raad van beheer

6. Pupkopers

Misschien heeft u zelf al een lijstje van mensen die graag van u een pup willen kopen aangelegd. Indien u echter nog geen of onvoldoende nieuwe eigenaren voor uw pups heeft, en u zich aan de basisregels en de aanvullende regels van het NLV-fokbeleid heeft gehouden, kunt u uw pups aanmelden voor “Pupinfo”.
Een formulier om pupinfo aan te vragen kunt u bestellen bij de Algemene Begeleidingscommissie van de NLV.
Wanneer uw nestje tijdig op de dekberichtenlijst of puppylijst vermeld wordt, heeft u de tijd om rustig en zorgvuldig nieuwe eigenaren voor uw hondjes te selecteren. Bovendien worden potentiële pupkopers dan in de gelegenheid gesteld om uw pups een aantal malen te zien en om beter kennis met u te maken.

Nota bene
Hoewel de NLV u dus behulpzaam kan zijn bij het vinden van geschikte pupkopers, is en blijft de fokker verantwoordelijk voor het nest en het plaatsen van de pups.
Het valt aan te bevelen om ook zelf voorafgaande aan de dekking een lijst met pupkopers aan te leggen.
Met name vlak voor en tijdens de zomervakantie kan het vinden van geschikte pupkopers aanmerkelijk langer duren dan meestal het geval is waardoor het kan voorkomen dat de pups langer bij de fokker moeten blijven.

Selectie pupkopers
Dit uitkiezen van nieuwe eigenaren voor uw pups is een hele klus. Niet iedereen zal aan uw verwachtingen voldoen en in uw ogen in staat zijn uw pup voldoende zorg en aandacht te geven.
Net zo goed als het recht wat een potentiële pupkoper heeft om van de aankoop af te zien, heeft u het recht om wel of niet met een koper in zee te gaan. Het is belangrijk dat het van beide kanten klikt!
U kunt belangstellenden ontvangen zonder direct toezeggingen te doen. Geef uw bezoekers ruimschoots informatie over het nest, de ouderdieren en de gezondheidsuitslagen. Vertel wat er bij de opvoeding van een pup komt kijken en wijs ook op de minder leuke aspecten van het hebben van een jonge (en later oudere) hond. Maak duidelijk wat u van uw pupkopers verwacht.
Op hun beurt kunnen de pupkopers vertellen wat hun verwachtingen zijn en zo kunt u aftasten of u op één lijn kunt komen.
Het is voor u en de kopers prettig wanneer het mogelijk is meerdere bezoekjes af te spreken voordat de pup “uitvliegt”. Zo kunt u elkaar leren kennen en kunnen de nieuwe eigenaren het opgroeien van de pup volgen en zich voorbereiden op de komst van hun nieuwe huisgenoot.

Info
Het is een aanrader om een informatiemapje samen te stellen dat u aan de nieuwe eigenaren meegeeft wanneer ze de pup uiteindelijk op komen halen. Daarin kunt u alle kopieën van de gezondheidsuitslagen van de beide ouderdieren opnemen, samen met een voedingsschema, opvoedingstips, het entingsboekje van de dierenarts, het koopcontract en eventueel wat foto’s van de ouders en het nest. De pupkopers zullen u er dankbaar voor zijn.

Koopcontract
Het belang van het gebruik de laatste versie van het NLV-koopcontract is al eerder ter sprake gekomen. Wanneer u gebruik maakt van het contract, betekent dat een bescherming van zowel u als fokker als van de pupkoper mochten zich er problemen voordoen.
Het koopcontract kunt u vinden op de NLV-website.

Nazorg
Als de pups op hun nieuwe adressen zijn gearriveerd, is de periode van nazorg aangebroken. De nieuwe eigenaren van uw hondjes zullen waarschijnlijk regelmatig contact met u zoeken om u allerlei vragen voor te leggen.
U kunt dan uit eigen ervaring putten of verwijzen naar uw eigen informatiemapje, andere literatuur of de dierenarts.
U zult zelf ook nieuwsgierig zijn naar de ontwikkelingen van “uw” pups. Over het algemeen zullen de eigenaren van deze honden het op prijs stellen dat u belangstelling toont.

Melding
Mochten zich bij de nakomelingen van uw teef (al of niet op latere leeftijd) problemen voordoen die mogelijk van erfelijke aard zouden kunnen zijn, dan zou u er goed aan doen deze problemen te melden bij de vereniging, te laten publiceren en te melden aan de eigenaren van de andere pups en in elk geval de dekreu-eigenaar.
Het kan elke fokker treffen dat er zich bij zijn pups gezondheidsproblemen voordoen.
‘Erfelijke afwijkingen horen bij het leven’. Het is beslist geen schande deze te melden en te laten publiceren. Andere fokkers zullen u dankbaar zijn voor de waardevolle informatie die u hen hiermee verstrekt.

Back To Top