skip to Main Content

Bericht aan fokkers
Op 11 mei 2020 heeft de Raad van Beheer het volgende bericht geplaats:

ECVO onderzoeken worden voorzichtig opgestart
Nu er versoepelingen zijn van de corona maatregelen, hebben ook de ECVO oogartsen besloten
voorzichtig de ECVO oogonderzoeken te hervatten, uiteraard wel onder de nodige voorwaarden. Bij
het ECVO screenings onderzoek zal er rekening gehouden moeten worden met de algemeen
geldende regels, zoals de uitgebreide hygiënemaatregelen, het 1.5 m afstand bewaren en het
beperken van het aantal contacten.
Dit betekent dat het ECVO-oogonderzoek onder voorwaarden zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van
de ruimtelijke en personele mogelijkheden van de diverse klinieken, waar het ECVO-onderzoek wordt
uitgevoerd, kunnen de beperkende maatregelen en de datum waarop de onderzoeken worden hervat
verschillen. De betreffende kliniek zal u van deze coronamaatregelen en -beperkingen op de hoogte
stellen.
U zult begrijpen dat door deze maatregelen het nog niet mogelijk is om het “normale” aantal ECVO-
oogonderzoeken uit te voeren. Dit betekent dat we u vragen om kritisch te kijken welk oogonderzoek
nodig is en welk oogonderzoek nog kan wachten. Hoe beter we de voorzichtige start laten verlopen,
hoe sneller het aantal ECVO-oogonderzoeken weer verhoogd kunnenworden. Want ook de ECVO
artsen hopen u zo snel mogelijk weer normaal van dienst te kunnen zijn!

Daarmee vervalt onderstaande dispensatie op 11 juni
Heeft u gebruik gemaakt van de dispensatie dan dient u nog wel alsnog voor 30-08-2020
een ECVO onderzoek te laten doen en de uitslag per omgaande aan de NLV te melden

Gezien de situatie dat er op dit moment tot nader order geen Ecvo onderzoeken worden gedaan, wordt er dispensatie verleent om met een verlopen Ecvo uitslag te mogen fokken.
Mits: – er een Ecvo uitslag is van 2019
– er geen eerdere uitslag Cataract NV of Cataract VNV
– er alsnog een Ecvo onderzoek wordt gedaan zodra dit weer wordt uitgevoerd
– de NLV (voor de dekking) op de hoogte wordt gebracht van het gebruik van deze dispensatie 
– de uitslag van de alsnog verkregen Ecvo uitslag per omgaande aan de NLV wordt gemeld 

Deze dispensatie wordt ingetrokken op de dag dat de huidige Ecvo uitslag ouder is dan 18 maanden en/of een maand na dat de Ecvo onderzoeken weer worden uitgevoerd.

Back To Top