skip to Main Content

Commissies

Algemene Begeleidings Commissie (ABC)

U kunt bij de Algemene Begeleidingscommissie terecht met vragen over o.a. de aanschaf van een Labrador Retriever, over fokken, erfelijkheid, voeding, gezondheid en gezondheidsuitslagen en gedrag. Ook kunt u bij de ABC gegevens opvragen van bijvoorbeeld de lijnen van de pup die u op het oog heeft, of van andere honden, wat zeer belangrijk is als u overweegt te gaan fokken en/of uw hond te (laten) dekken. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.Tevens coördineert de ABC de pupinformatie en de herplaatsing van oudere honden.

Contactgegevens ABC

Activiteiten Commissie (AC)

De Activiteitencommissie heeft als doel het stimuleren van de goede band tussen baas en hond. De AC doet dit door leden van de NLV voorlichting te geven over trainingen en te helpen bij het vinden van een trainingsgroep. De commissie organiseert een aantal evenementen per jaar. Baas en hond kunnen hier op een gezellige en sportieve manier (leren) samenwerken op diverse gebieden van hondensport zoals: Speuren, Wandelingen, Ringtrainingen en de KindLabradorShow.

Contactgegevens AC

Club Match Commissie (CMC)

De organisatie van de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch is een van de taken van de Clubmatchcommissie. De leden van deze commissie zetten zich er voor in om van deze dag een feestelijke Labradorfamiliedag te maken. Ieder jaar worden er honderden honden ingeschreven die door erkende keurmeesters uit binnen- en buitenland worden beoordeeld. Deze clubmatch is een goede gelegenheid om uw Labrador op zijn exterieur te laten beoordelen. Tevens organiseert de CMC ieder jaar regionale clubmatches, welke op wisselende locaties worden gehouden. In tegenstelling tot de Kampioenschapsclubmatch kunnen voor de regionale clubmatches alleen honden van NLV-leden worden ingeschreven.

Contactgegevens CMC

Jachtproevencommissie (JPC)

De doelstelling van de JPC is het bevorderen en stimuleren van de werkkwaliteit van de Labrador Retriever als jachthond in Nederland. De JPC verstrekt informatie over het werken met de Labrador Retriever en over de mogelijkheden die daarvoor in het land zijn. Onder verantwoordelijkheid van de JPC worden jaarlijks wedstrijden voor retrievers gehouden. Het betreft een aantal clubdiplomadagen, een jachthondenproef, enkele workingtesten, een tweetal extra moeilijke workingtesten (de Artemis en de Asterion) en zo mogelijk ook een koudwildtest, een jachtpraktijkdag en veldwedstrijden. De JPC beheert en bewaakt de JPC-reglementen en het NLV- keurmeesterscorps.

Contactgegevens JPC

Back To Top