skip to Main Content

Geboorteberichten 

Geboren

14-12-2019

Fokker

The Narrow Field’s
Dhr. H.W. Pennings
7064CK, Silvolde
Tel: 0315-326422, 06-23223018
trudy.pennings@hotmail.com

Gegevens nest

Indy v.d. Bosmoat – zwart
HD A, ED Vrij
Ooguitslag: 11-10-2019
Gentest: Prcd-PRA Normaal, RD/OSD Normaal
Extrieur: Uitmuntend
___________________________________
The Narrow Field’s Almost Summer – zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 21-08-2019
Exterieur: zeer goed

Pups

Geboren:
2 zwarte reuen
2 zwarte teven
Beschikbaar:
2 zwarte reuen
2 zwarte teven

Geboren

12-12-2019

Fokker

v.d. Peppelenbosch
Mw. S J Thexton
7261LB, Ruurlo
Tel: 06-45298828
info@depeppelenbosch.nl

Gegevens nest

Loretta King of Hearts – zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 17-07-2019
Gentest: Prcd-PRA normaal, RD/OSD: normaal
Exterieur: uitmuntend
_______________________________
Magic Moment V.d. Peppelenbosch – bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 14-03-2019
Exterieur: uitmuntend

Pups

Geboren:
3 zwarte reuen
1 zwarte teef
1 bruine teef
Beschikbaar:
2 zwarte reuen
1 bruine teef

Geboren

02-12-2019

Fokker

Reed’s Fowling
Mw. E. Kooij
reedsfowlinglabradors@hetnet.nl

Gegevens nest

Bolle Tûke V.d. Jabolkeshut – geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 28-03-2019
Gentest: Prcd-PRA normaal
Exterieur: uitmuntend
_________________________
Reed’s Fowling Blue Crocus – geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 05-06-2019
Gentest: Prcd-PRA normaal, RD/OSD normaal
Exterieur: uitmuntend

Pups

Geboren:
2 gele reuen
5 gele teven
Beschikbaar:
1 gele reu
2 gele teven

Geboren

07-10-2019

Fokker

v.d. Bernerberg
Mw. H. v.d. Berg
7991 TA Dwingeloo
Tel: 0521-594902 / 06-21666647
mtsbergdwingeloo@hotmail.com

Gegevens nest

Foxrush Timeless Edition – geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 04-04-2019
Gentest: Prcd-PRA normaal, RD/OSD normaal
Exteriuer: uitmuntend
____________________________________
Sanne V.d. Bernerberg
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 24-01-2019
Exterieur: uitmuntend

Pups

Geboren:
2 zwarte reuen
1 gele reu
1 bruine reu
4 zwarte teven
2 gele teven
2 bruine teven
Beschikbaar:
2 zwarte reuen
1 gele reu
1 bruine reu
4 zwarte teven
1 gele teef
2 bruine teven

Back To Top