skip to Main Content

Nieuwe VFR geldend vanaf 1 januari 2022

Op 27 oktober jongsleden zijn in de Algemene ledenvergadering een aantal wijzigingen van het Verenigings Fok Reglement aangenomen.

De Raad van Beheer heeft het nieuwe VFR goedgekeurd (zie gearceerde tekst) en de ingangsdatum is 27-10-2021.

Controle op basis van dit VFR vindt plaats vanaf 01-01-2022. Alle nesten waarvan de dekking voor die datum heeft plaatsgevonden vallen nog onder het VFR van 30-03-2017

Back To Top